Vinkhuizen niet blij met plannen Ring West: “Onze wijk is een afvoerputje”

nieuws
Foto: Google Maps

De plannen voor Ring West, waarbij de ringweg verdiept wordt aangelegd, leidt in Vinkhuizen niet tot positieve reacties. Deze maand wordt er in Provinciale Staten gesproken over het project en de invulling er van.

“Als je kijkt naar de huidige Ring West dan is deze lelijk, er gebeuren veel ongelukken en de stoplichten zijn totaal niet handig. Dat er wat moet gebeuren, dat vinden wij ook. Maar wij kunnen ons niet vinden in de plannen zoals die nu op tafel liggen.” Aan het woord is Paul Marius Borggreve van het Wijkoverleg Vinkhuizen. “In de plannen staat beschreven dat door de vernieuwde ringweg wij een betere aansluiting met Paddepoel krijgen, dat Vinkhuizen meer bij de stad wordt betrokken. Maar wij willen helemaal geen aansluiting met Paddepoel.”

Westelijke Ringweg
De huidige Ring West is aangelegd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het noordelijke deel van de weg ligt precies tussen Paddepoel en Vinkhuizen. De bedoeling is dat de ringweg de komende jaren aangepakt gaat worden. Voor een bedrag van 274 miljoen euro gaat de weg verdiept aangelegd worden. De werkzaamheden zijn nodig omdat de westflank van Groningen de komende jaren fors gaat groeien. In de Suikerbuurt, rond de Travertijnstraat en bij De Heldin worden ruim 10.000 woningen gebouwd. Om de ontwikkeling bij te kunnen benen moet Ring West worden aangepakt, waarbij er tegelijkertijd ook gekeken wordt naar de N355, de weg tussen Groningen en Zuidhorn.

Tekst gaat verder onder de impressie:

Impressie van de vernieuwde westelijke ringweg ter hoogte van de zuidkant van de wijk Vinkhuizen. De verdiepte ringweg ligt in het hart van de afbeelding, met ernaast de nieuwbouw van de Reitdiepzone. Rechts het Reitdiep, met de fietsbrug tussen de wijken Vinkhuizen (links) en Paddepoel (rechts, buiten beeld). Foto: impressie uit ‘Ring West Verbindt’.

“De ringweg hier aanleggen is indertijd een hele domme keuze geweest”
Borggreve: “Als je de plaatjes in het rapport bekijkt, dan ziet het er allemaal heel gelikt uit. Maar wat ons betreft vertelt het niet het hele verhaal. Hoe je er ook naar kijkt, dat deze weg überhaupt in de jaren zeventig is aangelegd is een hele domme keuze geweest. Vinkhuizen bestond toen al, en door de toenmalige politiek werd er voor gekozen om de ringweg langs de Friesestraatweg aan te leggen. Het was een goedkope oplossing. In de nieuwe plannen gaat er het één en ander veranderen waarbij de verdiepte ligging en het verwijderen van de gelijkvloerse kruisingen het meest in het oog springen.”

“Meer woningen, meer mensen, meer verkeer en minder afritten”
“Voor onze wijk betekent het dat we minder bereikbaar worden. Er worden afritten weggehaald met het idee dat daardoor de doorstroming op de ringweg beter wordt. Maar het wijkverkeer zal daardoor niet af gaan nemen. Sterker nog, het wordt in onze wijk drukker. Er komen woningen aan de Travertijnstraat, de Suikerzijde wordt gebouwd en ook De Heldin wordt aangelegd. Meer woningen, meer mensen, meer verkeer. De wegen die aansluiten op de ringweg zullen daardoor veel drukker gaan worden, waardoor het verkeer zich op die plekken zal gaan concentreren. De plannen betekenen voor fietsers en voetgangers dat zij makkelijker de ringweg kunnen passeren. De fietsverbindingen waren in de jaren zeventig al een probleem. Er zijn toen tunneltjes aangelegd die vandaag de dag als een onveilige plek worden beschouwd. Die situatie wordt verbeterd.”

“Vinkhuizen is een zelfvoorzienende wijk”
“In het rapport wordt ook gesteld dat de plannen heel goed zijn voor Vinkhuizen omdat er daardoor aansluiting ontstaat bij Paddepoel. De ringweg wordt nu als een barrière gezien, maar door de weg verdiept aan te leggen moet er eenheid ontstaan. Maar daar zitten we in Vinkhuizen helemaal niet op te wachten. Wij hebben niks in Paddepoel te zoeken. Wij hebben hier alle voorzieningen die we nodig hebben. We hebben scholen, we hebben een prachtig mooi winkelcentrum. Vinkhuizen is een zelfvoorzienende wijk. Wij hoeven die aansluiting niet.”

“De verwachting was dat we onze handen stuk zouden klappen”
Het Wijkoverleg zou dan ook liever zien dat de ringweg ergens anders wordt aangelegd. Waarbij zij aansluiten bij het geluid dat verschillende politieke partijen laten horen. Borggreve: “Groningen zal de komende decennia blijven groeien. Er zullen steeds meer huizen nodig zijn. In mijn beleving is het zo dat je een ringweg om de stad heen legt, en niet dwars door de stad heen. En we hebben het niet over wat auto’s die hier langs hobbelen hè? Het is bijvoorbeeld ook een route voor verkeer met gevaarlijke stoffen. Wat als hier een vrachtwagen met een heel vervelend goedje in de brand vliegt? De plannen zoals die nu op tafel liggen zien wij niet als een substantiële verbetering. Het verkeerslawaai zal door de verdiepte ligging in bepaalde delen van de wijk afnemen, maar de overlast zal op andere delen juist extra gaan toenemen.”

“Vinkhuizen wordt gezien als het afvoerputje”
Vinkhuizen is net als andere wijken en belangengroepen vertegenwoordigd in een klankbordgroep. “Het is heel goed dat dit er is. Maar in het begin hebben wij het vooral ervaren als een avond voor ambtenaren waarbij ze door middel van een PowerPointpresentatie de meest mooie animaties op het scherm toverden, en waarbij de verwachting was dat het aanwezige publiek de handen stuk zou klappen. Wij zijn niet positief. Dat hebben we ook kenbaar gemaakt. We hebben de problemen bij Ring Zuid gezien, en je zou verwachten dat men zich niet tweemaal aan dezelfde steen zou stoten. En dat doet men wel, waarbij Vinkhuizen slachtoffer is. En dat kan. Want in Vinkhuizen wonen niet de meest rijke mensen. Er zitten hier veel studenten en mensen die op het sociaal minimum zitten. We zijn wat dat betreft vergelijkbaar met De Wijert-Noord, die ook alles moesten slikken wat betreft Ring Zuid. Vinkhuizen wordt gezien als het afvoerputje van de stad. En dat doet mij pijn.”

Vorige week liet de wijkvereniging Paddepoel weten juist wel blij te zijn met de plannen. Verschillende politieke partijen als Partij voor het Noorden, 50PLUS, Groninger Belang, BVNL, PVV en Ons Groningen zijn kritisch als het gaat om het project.