Groningse aardappelboeren hebben hoge concentraties landbouwgif in lichaam, Statenfractie Partij voor de Dieren maakt zich zorgen

nieuws
Foto: Pixabay

Uit een eerder onderzoek van de Universiteit van Wageningen uit 2023 blijkt dat in de urine van Groningse en Frieze boeren de hoogste concentraties van landbouwgifstoffen zit. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen is verbijsterd dat Gedeputeerde Staten er weinig aan doet.

Het onderzoek is in opdracht van de Europese Commissie in 11 landen uitvoerd. In Nederland deden 24 Groningse en Friese boeren (voornamelijk aardappelteelt), hun omgeving, en 24 inwoners van de stad Groningen mee aan het onderzoek. In totaal zijn in bodem- en huisstofmonsters 170 verschillende soorten landbouwgif aangetroffen, waaronder het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat.

De onderzoekers ontdekten dat glyfosaat effect heeft op de samenstelling van de bacteriën in de darmen, oftewel het darmmicrobioom. Het gif werd in 83% van de poepmonsters aangetroffen. Een verstoord microbioom kan leiden tot psychiatrische problemen en neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson.

Naast het onderzoek maakt de partij zich zorgen over het vele gebruik van pesticiden met Pfas-chemicaliën. Die staan erom bekend nauwelijks af te breken in de natuur. Deze chemicaliën kunnen het immuunsysteem aantasten, vruchtbaarheid verminderen en nier- en teelbalkanker veroorzaken.

Voor de PvdD moet er daarom snel worden toegewerkt naar een volledig verbod op het gebruik van landbouwgif. Volgens de partij wil het college, onder aanvoering van de BBB, geen kritische geluiden horen over hoe de landbouw nu is georganiseerd. Fractievoorzitter Stijn ten Hoeve (PvdD): “Wij willen dat de volksgezondheid en bescherming van het milieu absolute prioriteit krijgt. We verwachten van de provincie een plan van aanpak voor de volledige afbouw van het gebruik van landbouwgiffen.”

Volgens de partij moet biologische landbouw de norm worden. “Biologische boeren laten al jarenlang zien, dat een schone landbouw zonder gebruik van giftige chemicaliën prima mogelijk is.”