Deur op een minieme kier voor studenten op Suikerzijde

nieuws

Hoewel het gemeentebestuur voorlopig vast blijft houden aan Zernike als voornaamste plek waar in de komende jaren studenten gehuisvest gaan worden, zet het college de deur voor studentenwoningen op de Suikerzijde toch op een kier. Dat bleek woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Als blijkt dat het aantal studenten in Groningen de komende jaren niet afneemt, maar juist toeneemt door de herinvoering van de basisbeurs, gaat de gemeente alsnog kijken of er buiten de Zernike Campus ook nieuwe studentenwoningen gebouwd kunnen worden. Niet specifiek op de Suikerzijde, maar wel op andere plekken in de stad dan alleen Zernike. De wethouder reageert daarmee op een motie van vijf raadsfracties, die werd ingediend na een stevige discussie in de raad van eind november. De motie zelf werd ingetrokken, omdat de raad in het voorjaar opnieuw gaat praten over de plek van studenten op de Suikerzijde.

Maar Zernike blijft volgens wethouder Van Niejenhuis het speerpunt, ondanks de vertraagde bouw van vierhonderd studentenwoningen bij de campus: “Wij willen dat dit gebied, net als de toekomstige Suikerzijde, ook een onderdeel van de ‘ongedeelde stad’ wordt. In de Suikerzijde zijn we tot een goed gebalanceerd programma gekomen, waarbij we ook bouwen voor de ‘ex-student’ die na zijn studie zijn kamer uit moet. Daardoor komt er ook weer ruimte vrij op andere plekken in de gemeente.”

Deel dit artikel: