‘Meer studenten door herinvoering basisbeurs? Dan ook studentenwoningen op Suikerzijde’

Als blijkt dat het aantal studenten in Groningen de komende jaren niet afneemt, maar juist toeneemt door de herinvoering van de basisbeurs, moet de gemeente Groningen alsnog een plek voor hen inrichten in de nieuwe wijk Suikerzijde. Als een motie van vijf raadsfracties woensdag wordt aangenomen, komt die optie alsnog in de plannen voor de nieuwe woonwijk.

Eind november werd in de gemeenteraad al stevig gediscussieerd over het gebrek aan studenten in de nieuwe woonwijk, waarvan de bouw nog gedeeltelijk stil ligt door bezwaren van natuurorganisaties. Wethouder Van Niejenhuis liet toen al weten dat het gemeentebestuur zich niet specifiek richt op studenten in de wijk, omdat de prognose tot nu toe was dat het aantal studenten in Stad de komende jaren gaat afnemen, met daartussen een piekje door de herinvoering van de basisbeurs. De gemeente richt zich dan ook op het ontwikkelen van tussen de duizend en tweeduizend woningen voor studenten en medewerkers bij Zernike.

Maar de raadsfracties van PvdA, SP, Student en Stad, D66, VVD en de Partij voor het Noorden zijn daar niet gerust op. Als de gemeenteraad zich komende woensdag achter de motie schaart, zal het college alsnog een plek voor studenten in de nieuwe woonwijk moeten gaan realiseren zodra bekend is of de herinvoering van de basisbeurs opnieuw voor een toename van het aantal studenten zorgt. “Groningen is één van de steden met het grootste tekort aan passende woningen voor studenten”, schrijven de partijen in hun motie. Groningen wordt juist gekenmerkt door haar gemengde wijken, waar een mix van verschillende inwoners, studenten en Stadjers samenleven. Bij de inrichting van nieuwe wijken moet dit gemengde karakter ook geborgd worden.”