Vaststellen gebiedsbegroting Suikerzijde: “Niet sturen op studenten, wel op autovrije wijk”

nieuws

In de gemeenteraad werd woensdagavond de gebiedsbegroting voor de te realiseren woonwijk Suikerzijde besproken. Voor verschillende partijen was het aanleiding om met een wensenlijstje op de proppen te komen.

De nieuwe woonwijk Suikerzijde wordt gerealiseerd op het voormalige Suikerunieterrein. In totaal zullen op het terrein 5.000 woningen gebouwd gaan worden. De eerste fase bestaat uit het bouwen van zevenhonderd woningen. Met de gebiedsbegroting is een investeringsbedrag van 465,2 miljoen euro gemoeid. Met de opbrengst uit grondrealisatie, een bedrag van 361,8 miljoen euro, en drie subsidies, wordt de begroting sluitend gemaakt.

Karoline de Groot (Student & Stad): “Ruimte voor studenten in de Suikerzijde”
Toch ging de vergadering vooral over wensenlijstjes. Raadslid Karoline de Groot van Student & Stad: “We zien hele mooie plannen, met veel groen en aandacht voor de openbare ruimte. In de begroting wordt gemeld dat er verschillende woningtypes gerealiseerd worden: 20% sociale huur, 40% hoger segment en 40% koop. Wij missen in dit lijstje de studenten en jongeren. Wij denken dat het belangrijk is om ook studenten een plek te bieden in deze wijk. Daarnaast: op het huidige voorterrein hebben culturele ondernemers een plek. Dat is erg waardevol. Op het voorterrein komen in de toekomst vijfhonderd woningen. Is er daarbij ook ruimte voor culturele ondernemers?”

Tom Rustebiel (D66): “Kan met de komst van een treinstation het volume ook omhoog?”
Veel fracties vragen zich af of de 20% sociale huur voldoende is. D66 ziet daarin ook kansen. Raadslid Tom Rustebiel: “We hebben het vandaag over de begroting. De begroting is op dit moment sluitend, maar door alle ontwikkelingen in de wereld, is het straks, in de toekomst nog steeds betaalbaar? Daarnaast denken wij dat aan de oostkant, die dicht bij de binnenstad zit, dat er dichter bebouwd kan gaan worden. Er komt een treinstation. Dat betekent een goed openbaar vervoer en minder auto’s. Kan daardoor het volume ook omhoog? Daarmee bedoel ik dat je naar de omvang van woningen kunt kijken, maar dat je misschien ook de hoogte in kunt.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Betaalbare koopwoningen uitsplitsen?”
Raadslid Hans Sietsma van GroenLinks sluit zich daar bij aan: “We zijn blij dat we straks kunnen starten met de eerste 750 woningen. Het percentage van 20% mag wat ons betreft omhoog. Maar we zijn het eens met het punt van de begroting. Wij willen de wethouder vragen om de risico’s verder uit te werken, want dat is nu te summier.” Bart Hekkema van de Partij voor Dieren: “Het percentage sociale huur is al hoger dan de 15% in de woonvisie. We zien in de plannen een groot percentage betaalbare koopwoningen en appartementen. Kun je de betaalbare koopwoningen misschien uitsplitsen in betaalbare en gereguleerde middenhuur. Persoonlijk veracht ik het woord middenhuur, maar er is landelijk meer politiek draagvlak voor gekomen en corporaties hebben meer mogelijkheden gekregen om betaalbare en gereguleerde huurwoningen te realiseren.”

Sten Wennink (ChristenUnie): “Aandeel sociale huur mag wat ons betreft naar 30%”
Raadslid Sten Wennink van de ChristenUnie: “De Suikerzijde wordt een complete en veelzijdige woonwijk voor iedereen. Wat betreft de sociale huur. Wij zouden graag naar 30% willen. We weten hoe duur dit is, dus we zijn benieuwd hoeveel ruimte daar voor is. Daarnaast zijn we benieuwd of verdichting rond treinstation Suiker mogelijk is, waardoor er misschien ruimte ontstaat in het complete gebied voor bijvoorbeeld sociale huur.” Dat kan op een vraag rekenen van De Groot van Student & Stad: “Vindt de ChristenUnie dat studenten een plek moeten krijgen in de Suikerzijde?” Wennink: “In elke wijk moet ruimte zijn voor studenten. Studenten worden later starters. Tegelijkertijd moet het wel passen in het profiel van een wijk. We moeten studenten niet forceren door ze naar een deel van de stad te halen waar ze zich niet toe aangetrokken voelen.”

Izaäk van Jaarsveld (CDA): “Kijken naar sportvelden”
En verschillende partijen vinden het belangrijk om te kijken naar de voorzieningen in de wijk. Rustebiel van D66 bijvoorbeeld: “Ruimte voor ondernemerschap is belangrijk. Ondernemers zorgen voor dynamiek en reuring. Ook sportvoorzieningen zijn belangrijk.” Wennink van de ChristenUnie: “Misschien is het goed om Meerstad in het achterhoofd te houden. De onlangs geopende supermarkt in dit dorp had misschien wel eerder geopend moeten worden. Het is prettig om voorzieningen uit te rollen als er al wat woningen zijn. Om daar niet te laat mee te beginnen.” Izaäk van Jaarsveld van het CDA: “Aan de westkant bij Hoogkerk liggen nu sportvelden ingekapseld. Wat gaan we daar mee doen? Ik lees in de begroting een plan over een garage voor parkeren. Hoe zit dat?”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Ambitie om de wijk autovrij te maken”
Wethouder Van Niejenhuis: “We hebben het niet over een parkeergarage, maar meer over een bebouwde parkeeroplossing. De precieze invulling is nog niet bekend. Daarvoor zijn we in gesprek met het parkeerbedrijf. Belangrijk om te vertellen is dat het onze ambitie is om de wijk autovrij te maken. Daarbij moet wel gezegd worden dat als mensen een beperking hebben, of als er verhuisd gaat worden, dat men dan wel met een voertuig bij de woning kan komen natuurlijk. Er wordt ook gevraagd om de dichtheid van de woningbouw te vergroten, om het volume te verhogen. Dit moeten we bekijken in de volgende fase.”

“Aantal studenten gaat de komende jaren afnemen, richten op Zernike”
Over studenten: “We richten ons niet specifiek op studenten. Ik zal de achtergrond schetsen. Er wordt gemeld dat het aantal studenten zal toenemen. Onze indruk is dat het aantal studenten gaat afnemen. Volgend jaar zal er misschien een oplossing zijn vanwege de invoering van de basisbeurs, maar daarna gaat het om een afname. Er is daarom geen aanleiding om nu meer voor studenten te bouwen. Daar komt bij dat we ons ook op Zernike richten, om daar 1.000 tot 2.000 woningen voor studenten en medewerkers te bouwen. We moeten de cijfers goed in de gaten houden, en eventueel anticiperen, waar dat nodig is.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Suikerzijde moet toch een gemengde wijk worden?”
Dat kan op een vraag rekenen van Rico Tjepkema van de PvdA: “Zernike is absoluut nodig. Maar het is toch ook belangrijk dat de Suikerzijde een gemengde wijk wordt?” Van Niejenhuis: “We zijn er niet op tegen, maar we willen het niet extra aanjagen. Studenten horen er bij, maar eerst op Zernike. Een aantal partijen vroeg ook om op de hoogte te blijven van de financiën. Dat zijn we zeker van plan. Er zullen in de toekomst nog veel meer gesprekken gaan volgen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Ambitie om de wijk autovrij te maken”
“Wat betreft de culturele ondernemers op het voorterrein. Ja, daar is ruimte voor. Wel een disclaimer. Dat hoeven niet perse de ondernemers te zijn die er nu zitten. We zullen in gesprek moeten wat nodig is, en waar behoefte aan is. Dat geldt ook voor verdere voorzieningen. Die moeten snel geplaatst worden. Sport komt voor in de plannen. Maar bij de plannen voor sportvoorzieningen kijken we niet alleen naar de Suikerzijde, maar naar de totale westflank. We moeten kijken waar er behoefte aan is.”

“Alle risico’s nog eens uit werken”
Raadslid Sten Wennink van de ChristenUnie: “Als het gaat om kosten, sloop en sanering. Is dit risico in de huidige begroting niet te laag ingeschat? In het rapport worden genoeg redenen aangedragen om hier nog eens naar te kijken.” Van Niejenhuis: “Wij denken dat het genoeg is, maar het is verstandig om inderdaad alle risico’s nog eens uit te werken.”