Persoonlijke ontboezemingen en unanieme steun bij debat jaarlijkse herdenking Nederlands-Indië

nieuws
Foto: flickr.com/people/judy-van-der-velden/

De gemeenteraad heeft woensdagavond het College opgeroepen om onderzoek te doen naar een jaarlijkse herdenkingsdag op 15 augustus voor de slachtoffers in Nederlands-Indië.

De motie voor een jaarlijkse herdenkingsdag werd ingediend door raadslid Els van der Weele van de PvdA. Haar beide ouders maakten de verschrikkingen van de oorlog mee in één van de Jappenkampen. “Op 4 mei, op Nationale Dodenherdenkingsdag, is het twee minuten stil in Nederland”, vertelt Van der Weele van de PvdA. “We herdenken dan de slachtoffers die om het leven zijn gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij recentere militaire conflicten. De Tweede Wereldoorlog ging in de Oost echter nog door. Pas drie maanden later, op 15 augustus, capituleerde het Japanse keizerrijk. Ondanks de Nationale Herdenking op 15 augustus is er maar weinig aandacht voor deze geschiedenis.”

Jalt de Haan (CDA): “Juist in Groningen hebben veel mensen herinneringen aan de oorlog in de Oost”
Verschillende fracties besluiten om te reageren en wat volgt zijn persoonlijke ontboezemingen. Bij fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA bijvoorbeeld: “De Tweede Wereldoorlog ligt allang achter ons. Maar het is belangrijk om de verhalen van toen door te geven aan volgende generaties. Voor heel veel mensen in Nederland houdt de Tweede Wereldoorlog op in mei, en niet in augustus. Maar waarom staan we in Groningen niet stil bij 15 augustus? Juist in Groningen hebben veel mensen herinneringen aan de oorlog in de Oost. Mijn overgroot opa was leraar op Java. Toen de Japanners oprukten besloot hij te blijven. Hij werd opgepakt en kwam in een kamp terecht. Hij zag daar hoe andere collega’s werden afgeranseld.”

Wesley Pechler (PvdD): “Mijn beide opa’s liggen op erevelden”
Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Dit is een mooi initiatief. Mijn opa was Indisch ambtenaar. Hij werd gevangengenomen. De opa’s van mijn vader, mijn overgrootvaders dus, zijn om het leven gekomen en liggen op de erevelden. Mijn oma heeft daardoor met haar kinderen een erg zware tijd gehad.” Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “Ik denk dat deze bijdragen laten zien hoe belangrijk dit onderwerp is. Dat we uit deze gebeurtenissen lering moeten trekken dat dit ons nooit weer gaat overkomen.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Opdat wij nooit vergeten. Dat zeggen we op 4 mei. Maar dat geldt ook voor 15 augustus.”

Onderzoek
Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Wij staan zeer welwillend tegenover deze oproep. We zijn bereid om steun te verlenen en we zullen onderzoek moeten gaan doen hoe we dit vorm moeten gaan geven.” De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen.