Berichten met de tag ‘gemeenteraad’

nieuws

Vergaderingen gemeenteraad afgelast vanwege problemen met riool

De raadsvergaderingen die woensdagavond in het Stadhuis gepland stonden zijn op het allerlaatste moment afgelast. Er zijn problemen met de riolering in het gebouw. Volgens de gemeente kunnen de toiletten in het gebouw niet gebruikt…

nieuws

Twijfels over kunstwerk in Zuiderplantsoen: ‘Is de betonnen kolos een monument of een sta-in-de-weg?’

De PvdA wil van het stadsbestuur weten in hoeverre omwonenden zijn meegenomen in de plannen voor het Geheugenpaviljoen. Dit nadat een groep bewoners een petitie startte om de gemeente op andere gedachten te brengen over…

nieuws

Daan Swets nieuwe fractievoorzitter Student & Stad: “Nog steeds wordt er erg zwart wit gedacht over studenten”

Daan Swets is de nieuwe fractievoorzitter van Student & Stad. Mirte Goodijk en Karoline de Groot stoppen met hun werk in de gemeenteraad. Zij worden vervangen door Pablo Vermerris en Olivier van Schagen. Een gesprek…

nieuws

“Gemeente moet huiswerk zandpaden opnieuw maken, er is niet goed geluisterd naar omwonenden”

Het gemeentebestuur zal opnieuw aan de slag moeten met het plan hoe de zandwegen in de gemeente het beste onderhouden kunnen worden. Verschillende fracties zeggen dat het huiswerk dat gemaakt is niet een voldoende kan…

nieuws

Bewoners en gemeente mijlenver van elkaar verwijderd bij plan Harense zandwegen: “Dit is een flinke chaos”

Raadsleden van de politieke fracties bleven woensdagavond in vertwijfeling achter na een vergadering over het onderhoud van zandwegen in de oude gemeente Haren. De geluiden die betrokkenen en omwonenden lieten horen staan vrijwel haaks op…

nieuws

Plan terugbrengen Hunzeloop leidt tot lofzang: “Afmaken waar Thies Dijkhuis jarenlang voor heeft gestreden”

De loop van de rivier De Hunze wordt hersteld. De gemeenteraad is vrijwel unaniem positief om de rivier terug te brengen naar de situatie hoe het vroeger was.

nieuws

Nieuwe geitenhouders niet langer welkom in gemeente; raad wil laatste geitenhouder beschermen

De gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met de invoering van een bestemmingsplan waarmee bestaande geitenhouders niet uit kunnen breiden en er ook geen nieuwe bedrijven in de gemeente opgericht kunnen worden. Tegelijkertijd riep een meerderheid op…

nieuws

Discussie of boa’s keppeltjes mogen dragen zorgt voor tweespalt in raad: “Welk probleem lossen we op?”

Mogen boa’s in de gemeente Groningen hoofddoeken en keppeltjes dragen als ze aan het werk zijn? Ja, zegt een deel van de raad, die inclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan. Nee, zegt een ander…

nieuws

Burgemeester koestert doelstelling Wijnloop Haren: “Een andere vorm geven, daar moeten we mee verder”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) heeft goede hoop dat er een oplossing wordt gevonden voor de toekomst van de Wijnloop in Haren. De insteek is een andere vorm, waar iedereen verder mee kan.

nieuws

Luisteren naar omwonenden cruciaal bij plaatsing kwetsbare groepen, SP pleit voor opbouwwerker

Er komt een nieuwe versie van de ‘leidraad realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen’. Vrijwel alle politieke fracties vinden het belangrijk dat bij de plaatsing van kwetsbare groepen in wijken of dorpen geluisterd wordt naar omwonenden,…

nieuws

Raad zet deur weer op een kier voor diftar, SP en Stadspartij opperen om referendum te organiseren

Diftar zou een middel kunnen zijn om de afvaldoelen van de gemeente Groningen te behalen. Hoewel wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer ook zegt dat één middel niet de oplossing is, maar het samen laten…

nieuws

Wethouder met handen en voeten gebonden bij fraude energielabels, oppositie zoekt onorthodoxe geitenpaadjes

Een ongemakkelijk debat woensdagmiddag in de Groningse gemeenteraad. Verschillende partijen willen maar wat graag de fraude met energielabels aanpakken. Het probleem is dat deze fraude nog door geen enkele rechter is vastgesteld. Daarnaast zal het…

F
U
R