40.000 bevingsadressen komen alsnog in aanmerking voor vaste vergoeding van 5.000 euro

nieuws
Foto via Instituut Mijnbouwschade Groningen

Groningers in het bevingsgebied die in het verleden geen of een geringe schadevergoeding kregen, kunnen dit binnenkort alsnog krijgen. Het IMG gaat zo’n 40.000 adressen de mogelijkheid bieden om de schadevergoeding aan te vullen tot een maximale vaste vergoeding van vijfduizend euro.

Volgens het IMG gaat het om adressen waar de vaste vergoeding eerder nog niet mogelijk was. Het IMG wil hiermee de verschillen verkleinen die in de schadeafhandeling kunnen zijn ontstaan. In de tweede helft van volgend jaar begint het IMG met het aanbieden van de schaderegeling.

De vaste vergoeding was sinds november vorig jaar al mogelijk voor circa 200.000 adressen. Ook deze nieuwe regeling is bedoeld voor woningeigenaren in gebieden waar de kans op schade relatief klein is, maar waar mijnbouwschade op voorhand ook niet is uit te sluiten. Er is dus ook geen schadebeoordeling nodig.

IMG: ‘Regeling moet gevoelens van ongelijke behandeling wegnemen’

In het verleden ontstonden er verschillen bij de schadebeoordeling. Die zorgden er toen voor dat buren met vergelijkbare woningen soms compleet verschillende bedragen kregen uitgekeerd. Dat moest volgens het IMG nu anders, aldus bestuursvoorzitter Bas Kortmann: “De verschillen leiden tot gevoelens van ongelijke behandeling. Met deze maatregel verkleinen we de verschillen die in de maatwerkaanpak zijn ontstaan en we lossen het verschil volledig op als het is ontstaan door de invoering van de vaste vergoeding.”

Keuze tussen vaste vergoeding en maatwerk

Net als bij de vorige regeling kunnen woningeigenaren kiezen voor deze vergoeding, of voor maatwerk. Kiest een eigenaar voor een vaste vergoeding, dan kan er dan niet opnieuw schade worden gemeld.  Wie al wel een aanbod heeft gehad voor de vaste vergoeding, kan na een keuze voor het maatwerktraject niet alsnog opnieuw voor de vaste vergoeding of een aanvullende vergoeding kiezen. Dat kan alleen als er een nieuwe beving is geweest die op dat adres leidt tot een trillingssnelheid van ten minste 5 mm/s (1% overschrijdingskans). Ook nieuwe schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling kan wel altijd worden gemeld.