Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over hoogte grondwater

nieuws
Foto: mushanga from FreeImages

De fractie van de Partij voor het Noorden in de Provinciale Staten maakt zich zorgen over de hoogte van het grondwater in de provincie. De partij is bang dat een laag grondwaterpeil voor schade gaat zorgen.

Door het gebruik van grondwater voor andere doeleinden zal het grondwaterpeil verder zakken. “Het grondwaterniveau heeft invloed op andere de waterstand in sloten en kanalen in de provincie”, vertelt fractievoorzitter Dries Zwart. “Schade aan funderingen van woonhuizen en gebouwen is vaak een gevolg van een te laag grondwaterpeil in combinatie met door de mijnbouw veroorzaakte trillingen. De discussie over oorzaak en gevolg wordt maar al te vaak in Groningen gevoerd, waarbij ook waterschappen een rol hebben.”

Landbouw versus woningeigenaren
Zwart: “Waterschappen hebben de belangen te behartigen van agrarische bedrijven en van de inwoners in de provincie. We zien dat dit soms niet helemaal samen loopt. Landbouwers hebben andere wensen ten aanzien van het grondwaterpeil dan woningeigenaren hebben. Dit vanwege onder andere de bereikbaarheid van hun land door zware machines. Woningbezitters hebben een hoger grondwaterpeil nodig vanwege de funderingen waar de woningen op gebouwd zijn en de alom aanwezige veenlaag in de ondergrond.”

Datacenters
De partij maakt zich daarnaast zorgen over de komst van datacenters. “Dat zijn niet alleen energieslurpers, maar deze bedrijven gebruiken ook enorme hoeveelheden (zoet)grondwater dat ze nodig hebben voor koeling. Voor de economie zijn onze waterwegen nodig en voor de recreatie onder andere onze meren. Ook kan onze grotendeels groene provincie alleen maar groen blijven als de natuur in stand kan blijven en ook daarvoor is water een absolute noodzaak.”

De partij voor van het provinciebestuur weten hoeveel grondwateronttrekkingen in de provincie gegund zijn en hoe dit gecontroleerd wordt.