Berichten met de tag ‘grondwater’

nieuws

Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over hoogte grondwater

De fractie van de Partij voor het Noorden in de Provinciale Staten maakt zich zorgen over de hoogte van het grondwater in de provincie. De partij is bang dat een laag grondwaterpeil voor schade gaat…

nieuws

Bewoners Lewenborg klagen over hoge grondwaterstand: “Water in kruipruimte”

Bewoners uit het noordoostelijk deel van de wijk Lewenborg klagen over een hoge grondwaterstand. In verschillende woningen is er water komen te staan in de kruipruimte.

nieuws

‘Neerslagtekort neemt langzaam toe, maar voldoende wateraanvoer blijft mogelijk’

Volgens het Waterschap Noorderzijlvest neemt de vraag naar water in haar beheergebied flink toe. Maar, in tegenstelling tot Hunze en Aa’s, blijft de aanvoer van voldoende water de komende periode mogelijk en wordt er vooralsnog…

nieuws

Herepoort: ‘Kans op schade door bemalen grondwater nihil, maar niet uitgesloten’

Ondanks de 102 ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit van Waterschap Hunze & Aa’s, mag Combinatie Herepoort toch water wegpompen bij een deel van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg.

nieuws

PVV en PvdD: “Gifbeker nieuwe Ring Zuid moet blijkbaar eerst leeg”

De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Vrijheid en de Partij voor de Dieren willen opheldering van het Groningse college van burgemeester en wethouders over de verhoogde arseenwaarden op het voormalige Aagronul-terrein en de gevolgen…

nieuws

PVV vreest ‘onbeheersbare gevolgen voor grondwaterstand’ bij Ring Zuid

De Statenfractie van de Partij voor de Vrijheid vreest dat de huidige bouwplannen voor de aanleg van de zuidelijke ringweg van Groningen onbeheersbare nadelige gevolgen gaat hebben voor de grondwaterstand. De fractie stelt daarom schriftelijk…

nieuws

‘Kans op schade aan huizen door bemaling grondwater ringweg’

Er is grote kans op schade aan woonhuizen door de bemaling van het grondwater tijdens de verdiepte aanleg van de zuidelijke ringweg. Daarvoor waarschuwt de actiegroep ‘Groningen Verdient Beter’.

nieuws

Watervoorraad nog lang niet op peil

De watervoorraad in Groningen is nog lang niet op peil, meldt het Waterbedrijf Groningen. Dat gaat ten koste van de landbouw en natuur.

nieuws

Onverwachte bron zet tunnel blank

Een onverwachte grondwaterbron zit de bouwers van de tunnel bij de Helperzoom dwars.

nieuws

Nieuwe sloot tegen grondwater bij Hoornse Meer

Op verzoek van buurtbewoners wordt vanwege de uitbreiding van het Hampshire hotel Hoornse Meer een sloot gegraven waardoor ook drie extra bomen moeten sneuvelen.

nieuws

PvdD bezorgd over grondwaterstand

De raadsfractie van de Partij voor de Dieren wil van het Stadsbestuur weten wat de aanpak van de Zuidelijke Ringweg betekent voor de stand van het grondwater.

F
U
R