“Bosk in Leeuwarden is een mooi evenement, maar Groningen verdient echte bomen”

nieuws
Vrijwilligers brengen de 800 bomen naar een andere plek in Leeuwarden - Foto via Visit Leeuwarden

Het evenement Bosk in Leeuwarden is een mooi evenement, maar om een precies vergelijkbare editie te organiseren in Groningen is een brug te ver. Dat zegt wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) van Duurzaamheid.

Chakor reageerde daarmee op vragen van de fracties van D66 en Groenlinks. Raadslid Andrea Poelstra-Bos: “In Leeuwarden stap je de trein uit, je loopt door het stationsgebouw en vervolgens kom je in een bos terecht. Waarbij we allemaal weten dat bomen belangrijk zijn. Ze geven schaduw, zijn goed voor de leefomgeving. En de bomen, die de komende periode door Leeuwarden ronddwalen, krijgen na honderd dagen een vaste plek in de gemeente, waardoor er geïnvesteerd wordt in blijvend extra groen. Het leuke is ook dat er wordt samengewerkt met verschillende (milieu)organisaties. Is dat ook niet iets voor Groningen?”

Wethouder Chakor (GroenLinks): “We hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten in Groningen”
Wethouder Chakor: “We zijn zeer zeker bekend met Bosk. Er is de afgelopen periode ook al veel over geschreven. Het draagt bij aan de bewustwording van groen, maar er is soms ook kritiek. Zo wordt er gezegd dat een gemeente echte bomen verdiend. Bomen die kunnen groeien. Kijk, als u zegt dat bomen belangrijk zijn voor de leefomgeving, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Het pakt de hittestress aan, het is goed voor de CO₂-opvang, en het is aantrekkelijk voor de omgeving. In onze gemeente hebben we de afgelopen jaren ook niet stilgezeten. Per jaar planten we duizend extra bomen, en daarnaast planten we ook iedere dag een boom. Als gemeente vinden we het belangrijk om de leefomgeving gezonder en aantrekkelijker te maken.”

“Kostenplaatje is gigantisch”
Over Bosk: “Het is een hele mooie manifestatie. Maar het leidt niet tot meer bomen. Wel draagt het bij aan het bewustzijn over een groene omgeving. Beeld je het ook maar eens in, als je ineens ergens heel veel bomen plaatst. Je leefomgeving verandert er gigantisch door. Kijken we naar het kostenplaatje. In Leeuwarden is dat gigantisch. Het kost 7,5 miljoen euro om 1.500 bomen door de stad te manoeuvreren. Het wordt daar gefinancierd door verschillende partijen. En dat is gelijk onze kritiek. Wij vinden dat Groningen echte bomen verdiend. Dat we op een duurzame manier bomen planten.”

“Bomen planten in wijken waar hittestress is”
Wel noemt de wethouder het idee interessant: “Je confronteert mensen ineens met bomen op een plek waar je het niet verwacht. Je prikkelt mensen. In Groningen doen we dat al met bijvoorbeeld de klimaatweek en het festival Let’s Gro. Ook willen we op de vernieuwde Grote Markt een tiny forest aanleggen. Persoonlijk geloven wij meer in een definitieve aanpak. Als je hittestress en wateroverlast tegen wilt gaan, kun je beter bomen planten in deze wijken waar de problemen spelen. Daar willen we ons op in gaan zetten. En in Groningen gaat dat al heel goed. Dus is Bosk een manier? Ja, je bereikt inwoners op een speelse manier. Maar persoonlijk zien wij meer in een definitieve en duurzame aanpak.”

“Bezoek brengen aan Leeuwarden”
Wel komt de wethouder met twee toezeggingen: “We zijn van plan om met een delegatie naar Leeuwarden te gaan om het Bosk te bezoeken, en ook om in gesprek te gaan met partijen. Ik doe geen toezegging dat dit evenement ook in Groningen komt, wel denk ik dat het interessant is om tek kijken wat we er van kunnen leren, en hoe we straten en wijken verder kunnen vergroenen en kunnen verduurzamen.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Kan een tijdelijk project niet helpen bij hoe mooi een wijk kan zijn?”
Raadslid Benni Leemhuis (GroenLinks): “Ik kan de reactie van de wethouder heel goed begrijpen. Het is een groot evenement met hoge kosten en een enorm budget. De vraag is wel of we niet iets kunnen met dat overdonderende effect. Door dit project in Leeuwarden zie je ineens hoe je straat er ook uit kan zien. Je wordt met de neus op de feiten gedrukt, het helpt de discussie. Kun je niet dit soort tijdelijke dingen doen, zodat mensen het kunnen ervaren hoe mooi een wijk kan zijn?”

Damsterdiep
Chakor: “Eigenlijk heb ik daar al antwoord op gegeven. In Groningen gaan we die kant al op. En het is inderdaad interessant om te kijken wat we er van kunnen leren. En ik realiseer me nu dat het misschien wel heel interessant kan zijn voor locaties die lastiger zijn om te vergroenen. Ik noem bijvoorbeeld het Damsterplein. Daar biedt de kern van Bosk wellicht kansen en mogelijkheden. Aan de andere kant zijn wij Groningen en zijn we geen Leeuwarden.”