Berichten met de tag ‘GroenLinks’

nieuws

Mattias Gijsbertsen treedt af als wethouder

Mattias Gijsbertsen treedt af als wethouder. Hij wordt in april programmadirecteur van het overheidsprogramma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ in Arnhem. Een programma van het ministerie van Justitie en het ministerie van Volksgezondheid. Hij maakt sinds…

nieuws

Verdeeldheid over vuurwerkverbod in Groningen

Er is verdeeldheid over het vuurwerkverbod in de gemeente Groningen. Enkele partijen willen een totaalverbod op vuurwerk, andere fracties zijn terughoudend.

nieuws

Raadsfracties willen gemeentelijk vuurwerkverbod ‘als minister nalaat maatregelen te treffen’

De raadsfracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Student en Stad hebben het college van B&W dinsdag opgeroepen om volgend jaar de hele gemeente als vuurwerkvrije zone aan te merken, als het rijk nalaat…

nieuws

Raadsfracties willen werk maken van speelplekken in de binnenstad

De gemeenteraadsfracties van D66, GroenLinks, PvdA en CDA hebben dinsdag een initiatiefvoorstel ingediend bij de gemeenteraad voor meer plekken voor kinderen om buiten te spelen in de binnenstad.

nieuws

VVD Groningen: géén verbod op afsteken vuurwerk

Na de afgelopen jaarwisseling wordt weer veel gesproken over een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. De Groninger raadsfractie van de VVD voelt daar echter niets voor.

nieuws

KHN: ‘GroenLinks slaat ons om de oren met een extreme belastingverhoging’

De Koninklijke Horeca Nederland stelt de gemeenteraadsfractie van GroenLinks verantwoordelijk voor  de ‘ridicuul grote lastenverzwaring voor de horeca’.

nieuws

Nieuwe speelplekken binnenstad Groningen

Voor in de binnenstad van Groningen een speelplek ontwerpen. Dat is wat de studenten van de opleiding Built Environment van de Hanzehogeschool hebben gedaan.

nieuws

“Laat de minister onze gemeentebegroting eens in elkaar zetten”

De politiek in het Noorden moet de barricaden op. Met die oproep kwam de fractie van de SP woensdagavond in de gemeenteraad.

nieuws

“Het was niet wenselijk dat er zoveel tractors in de stad waren”

Drie partijen in de Groningse gemeenteraad hebben een actualiteitendebat aangevraagd naar aanleiding van het boerenprotest van maandag. Dit debat wordt woensdagmiddag in de nieuwe raadzaal behandeld.

nieuws

Plaquette als herinnering gedeporteerde Joden bij stations Groningen en Haren

Er komt een plaquette bij het hoofdstation en het station in Haren om de Joden te herdenken die naar vernietigingskampen zijn afgevoerd.

nieuws

GroenLinks twijfels over bodycams Arriva-stewards

GroenLinks is het er niet mee eens dat stewards van Arriva bodycams in de treinen gaan gebruiken. Arriva start een proef om de veiligheid in de treinen te verbeteren.

nieuws

GroenLinks vreest meer overlast door vliegoefeningen boven Groningen

GroenLinks is bang dat plannen van het Rijk om het laagvlieggebied voor defensie te vergroten, gaan zorgen voor veel overlast. Daarom dient de fractie woensdag een motie in bij de Provinciale Staten van Groningen om…

F
U
R