Raadsfracties willen natuur Suikerzijde niet compenseren in de Oude Held

nieuws
Foto: Collectief Groningen-West

De natuurwaarden van de voormalige vloeivelden op het Suikerterrein moeten niet worden gecompenseerd door polder De Oude Held (gedeeltelijk) onder water te zetten. Daarvoor pleiten de gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66. Volgens de fracties zijn er voldoende alternatieven om de natuur te compenseren en om de bouw van de ‘Suikerzijde’ vlot te trekken.

De gemeente wil de polder onder water zetten, om zo de natuurwaarden te compenseren die verloren gaan bij de bouw van de Suikerzijde op de voormalige vloeivelden van de oude suikerfabriek. Daarvoor wordt De Held gedeeltelijk permanent onder water gezet, zodat er geoorde futen en vleermuizen in dit gebied kunnen leven.

Het pleidooi van de fracties volgt op een noodkreet van verschillende Groninger natuurorganisaties. Zij vrezen nu voor weidevogels als de grutto, die De Oude Held gebruiken als leefgebied. De natuurorganisaties lieten daartoe een aantal experts onderzoek uitvoeren naar alternatieven. Zij kwamen er op uit om grond beschikbaar te stellen voor de geoorde fuut in de Oosterpolder bij Haren. Compensatie van de watervleermuis kan plaatsvinden op vier kleinere locaties.

‘Oude Held mag niet verloren gaan’

Voor deze alternatieven maken de fracties zich nu hard. “De Oude Held is het meest succesvolle weidevogelgebied van Noord-Nederland, dat mag niet verloren gaan”, stelt Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Volgens De Wrede is het alternatief ook beter voor de vleermuizen, want die zijn meer gebaat bij verschillende waterpartijen, dan met één bak water op de Oude Held.

Ceciel Nieuwenhout (raadslid GroenLinks) vult aan dat deze waterpartijen goed aan elkaar kunnen worden verbonden.  “Mensen wonen graag bij natuur. Daarom wil GroenLinks de stad ook meer vergroenen: omdat natuur en mensen eigenlijk heel goed samengaan.”

Sneller bouwen op Suikerterrein door alternatieven voor Oude Held

De alternatieven zouden een vlotte voortgang van de woningbouwplannen en inrichting van het terrein mogelijk maken, omdat het jaren kan duren voordat De Oude Held goed werkt als vleermuizenhabitat en nog eens jaren voordat de weidevogels hun nieuwe gebied bij Leegkerk permanent in gebruik hebben genomen. Pas dan mogen er daadwerkelijk huizen op de oude vloeivelden gebouwd worden.

Dat beaamt Tom Rustebiel, fractievoorzitter van D66: “Het alternatief van de Suikeralliantie is niet alleen voor de natuur beter, maar misschien ook voor de woningbouw. Het kan jaren duren voordat het compensatiegebied voor de weidevogels succesvol is en al die tijd mag er niet gebouwd worden op de Suikerunie.”