Groningse natuurorganisaties starten petitie voor behoud ‘De Oude Held’ voor grutto’s

nieuws
Foto: Thijs Glastra

Met een gezamenlijke petitie willen acht Groningse natuurorganisaties de Polder De Oude Held behouden voor weidevogels. De organisaties willen hiermee de gemeenteraad overtuigen dat het gebied niet onder water gezet moet worden.

De gemeente wil de polder onder water zetten, om zo de natuurwaarden te compenseren die verloren gaan bij de bouw van de Suikerzijde op de voormalige vloeivelden van de oude suikerfabriek. Daarvoor wordt De Held gedeeltelijk permanent onder water gezet, zodat er geoorde futen en vleermuizen in dit gebied kunnen leven.

Maar de natuurorganisaties vrezen nu voor weidevogels als de grutto, die De Oude Held gebruiken als leefgebied. Het gaat slecht met de vogels in Nederland en grutto’s zijn uiterst plaatsgetrouwe vogels. De plannen van de gemeente Groningen betekenen volgens de natuurorganisaties het einde van deze gruttopopulatie.

“Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen is het dé uitgelezen kans om de fracties van de gemeenteraad aan hun mouw te trekken”, laat Thijs Meeuwissen weten namens de natuurorganisaties. “Op 12 maart worden de handtekeningen door de natuurorganisaties overhandigd aan vertegenwoordigers van de fracties. Het streven is om dit te doen in Polder De Oude Held, waar de grutto’s dan hopelijk ook weer zijn aangekomen vanuit Afrika.”

De petitie is online te ondertekenen via deze link.

De boodschap aan de gemeenteraad en de petitie wordt onderschreven door Het Groninger Landschap, Collectief Groningen West, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen, de Vleermuiswerkgroep Groningen en Vogelbescherming Nederland.

Deel dit artikel: