Berichten met de tag ‘natuur’

nieuws

Extra waterberging in natuurgebied De Onlanden

In natuurgebied De Onlanden wordt de komende periode een extra waterberging aangelegd. Met het bergen van water wordt de regio beschermd tegen mogelijke overstromingen.

nieuws

Meer biodiversiteit bij nieuwbouw en verbouwing van panden

De gemeente wil de biodiversiteit van de bebouwde omgeving versterken, door er meer natuur en groen aan toe te voegen. Het college heeft een initiatiefvoorstel van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren omarmd.

nieuws

Partij voor de Dieren verbijsterd over ontheffing voor woningbouw Suikerzijde

De Partij voor de Dieren beschuldigt de provincie Groningen van het schenden van de Wet Natuurbescherming. De provincie heeft de gemeente Groningen namelijk toestemming gegeven om alle natuur op de Suikerzijde te vernietigen.

nieuws

“Als we niets doen, dan holt de natuur achteruit. Gelukkig is het tij aan het keren”

Het blijft cruciaal om aandacht te hebben voor de natuur, zowel in landbouwgebieden als in de stad. Dat zegt Stadsvogeladviseur Maricée Ten Bosch in een interview met de Vogelbescherming.

nieuws

Verplaatsbaar park voor grijze gebieden in stad

Twee studenten proberen in hun stage de stad te verrijken met een verplaatsbaar park dat gaat rondreizen langs plekken met geen of minder natuur.

nieuws

De Onlanden zoekt naar meer waterberging en natuurwinst

Het natuurgebied De Onlanden en het Waterschap Noorderzijlvest zijn op zoek naar alternatieve waterbergingslocaties.

nieuws

“Kijk eens naar buiten, let op wat de musjes en merels doen … de lente is niet ver weg”

De natuur komt dit jaar trager op gang door de lagere temperaturen waar we mee te maken hebben. Volgens René Oosterhuis van Het Groninger Landschap en Bart Zwiers van Natuurmonumenten heeft dat zijn gevolgen.

nieuws

Veel boetes voor loslopende honden in Groningse natuurgebieden

De politie, boa’s van Het Groninger Landschap en medewerkers van de provincie hebben afgelopen zondag 26 boetes uitgedeeld in Groningse natuurgebieden, tijdens een gezamenlijke controle. 

nieuws

“Dieren kennen geen zomertijd, doe een beetje voorzichtig”

In de mensenwereld wordt in de nacht van zaterdag op zondag de zomertijd van kracht. In het dierenrijk kent men geen klok. Natuurmonumenten roept op om voorzichtig te zijn.

nieuws

Verlichting een uur lang uit voor Earth Hour

Inwoners en bedrijven in de gemeente Groningen worden opgeroepen om zaterdagavond tussen 20.30 en 21.30 uur een uur de verlichting uit te schakelen voor Earth Hour. De initiatiefnemer van de actie is het Wereld Natuurfonds,…

nieuws

Aantal vogels en zoogdieren in Stadspark toegenomen door minder vaak te maaien

Door het gras bij de vijver in het Stadspark minder vaak te maaien is het aantal vogels en zoogdieren toegenomen. Dat blijkt uit een proef die in 2012 van start ging.

nieuws

Statenfractie VVD op de bres voor waterrecreatie Zuidlaardermeer

De Statenfractie van de VVD in Groningen wil dat het provinciebestuur en waterschap Hunze en Aa’s meer rekening houden met de recreatie op het Zuidlaardermeer bij het opstellen van nieuwe beheerplannen.

F
U
R