Partij voor de Dieren wil update ecologisch advies skillspark Driebondsbos

nieuws
Bij het Driebondsbos broeden onder andere Dodaars. Foto: Laitche, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46916989

Door middel van een motie vraagt de fractie van de Partij voor de Dieren om een update van de ecologische quick scan die over het skillspark naast het Driebondsbos is gemaakt. De motie wordt samen met de Stadspartij ingediend.

Directe aanleiding is dat er onlangs een uitgebreid broedvogelkartering is opgesteld voor dit gebied. Het Stadsbestuur is van plan om een tijdelijk mountainbikepark aan te leggen direct naar het Driebondsbos. Het gebied dat men voor ogen heeft is nu nog een ruig stukje rietland met een waterplas. In het gebied broeden onder andere dodaars. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren noemt het een kwalijke zaak dat een stukje pure natuur vanwege een tijdelijk skillspark verbouwd en verstoord gaat worden.

“Niet te begrijpen”
“Het is nog niet zeker wat er met het Driebondsbos gaat gebeuren”, laat De Wrede weten. “Wij willen dat het blijft zoals het is en je moet dit gebied, het Driebondsbos en dat stukje rietland ernaast, beschouwen als één leefgebied. Zo slapen vleermuizen in de bomen in het Driebondsbos, maar foerageren ze bij het waterplasje, waar nu het mountainbike skillspark moet komen. Dit besluit is niet te begrijpen.”

Ecologische update
Met het indienen van een motie gaat de Partij voor de Dieren er vanuit dat het College met een ecologische update zal komen. Ook omdat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) eerder heeft toegezegd dat alle aanbevelingen uit de ecologische quickscan uit zullen worden gevoerd. Eén van de aanbevelingen was het in kaart brengen van alle vogels die in het gebied leven. Nu dat is afgerond, kan er gekeken worden in hoeverre het wettelijk is toegestaan andere functies dan natuur op de slibdepots te bedienen.

Deel dit artikel: