Berichten met de tag ‘Partij voor de Dieren’

nieuws

Partij voor de Dieren geschokt: “Stadsbestuur moet ingrijpen bij Gyas”

De fractie van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Groningen is geschrokken van het nieuws dat leden van roeivereniging Gyas duiven hebben doodgeschoten in het boothuis van de vereniging.

nieuws

Partij voor de Dieren in opstand tegen ‘natte vingerwerk’ rond reeënjacht in Groningen

De Partij voor de Dieren vindt dat de Provincie Groningen gebruikt maakt van ‘natte vingerwerk’ en drogredenaties bij de toekenning van een jachtontheffing op bijna duizend reeën in de provincie.

nieuws

Partij v.d. Dieren wil actieve aanpak vogelgriep van provincie: ‘College mag niet langer achterover leunen’

Volgens de Partij voor de Dieren wordt de aanpak van de vogelgriep in Nederland al maanden ‘kundig heen en weer geschoven tussen overheidsorganen’.

nieuws

PvdD: geen windmolens bij Roodehaan (update)

De Partij voor de Dieren wil geen windmolens bij Roodehaan. De partij vindt dat de besluitvorming rond de locatie voor windmolens veel te vroeg plaatsvindt. Ook de Stadspartij en 100% Groningen zijn tegen

nieuws

Partij voor de Dieren in Stad wil jachtverbod in verband met vogelgriep

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen wil dat de Veiligheidsregio een jachtverbod afkondigt in de provincie. De verspreiding van de vogelgriep in de provincie is daar de aanleiding voor.

nieuws

Partij voor de Dieren: ‘Plannen voor Suikerzijde zijn rampzalig voor weidevogels’

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het college van B&W zo snel mogelijk met alternatieven komt voor de plannen die er liggen voor de Suikerzijde. Volgens de fractie is het verlies…

nieuws

Partij voor de Dieren wil andere verhuisplek voor beschermde diersoorten Suikerterrein

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is het niet eens met de plannen van de gemeente Groningen om een nieuwe, grote plas te graven in weilanden bij Hoogkerk.

nieuws

Kamerfractie Partij voor de Dieren wil stop noodsteun voor pilotenopleiding op vliegveld Eelde

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer vindt het vreemd dat de KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde ruim anderhalf miljoen euro steun heeft ontvangen vanuit de NOW-regeling, terwijl…

nieuws

Partij voor de Dieren wil opheldering over inspectiediensten

De Partij voor de Dieren wil weten of de informatieuitwisseling van gegevens voor het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) van BRZO bedrijven in Groningen op orde is.

nieuws

Vragen PvdD over kap bomen zuidelijke ringweg

De Partij voor de Dieren wil weten waarom er deze week in de nacht gekapt werd door Aanpak Ring Zuid bij de afslag Groningen Zuid, tussen Corpus den Hoorn en de Wijert.

nieuws

PvdD: Bomen alleen snoeien in de periode november – januari

Wanneer er bomen gekapt of gesnoeid worden, moet dat gebeuren in de periode november tot en met januari. Dat vindt de Partij voor de Dieren.

nieuws

Partij voor de Dieren vreest grootschalige beverjacht in Groningen

De Partij voor de Dieren vreest dat de werkelijkheid de plannen van de provincie Groningen gaat inhalen. Nu bevers zich toch lijken te vestigen in gebieden waar ze van de provincie niet mogen komen, vreest…

F
U
R