Crowdfundingsactie om afschaffen Diftar in Haren juridisch aan te vechten

In de oude gemeente Haren worden inwoners gepolst of men bereid is om financieel bij te dragen aan een crowdfundingsactie voor het juridisch aanvechten van het afschaffen van het Diftar-systeem. Voor een juridische actie is ongeveer 20.000 euro nodig.

Tijdens een raadsvergadering in september werd besloten dat het Diftar-systeem, zoals men dat in de voormalige gemeente Haren kent, per 1 januari wordt afgeschaft. “Na deze afschaffing gaan inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren fors meer betalen voor de inzameling
van afval”, schrijft het Burgercomité Haren. “Dit gebeurt ondanks dat in het bestuursakkoord behorende bij de herindeling is vastgelegd dat de inwoners van Haren na de herindeling Diftar zouden behouden. Bij een door het gemeentebestuur gehouden enquête onder de inwoners van Haren heeft 82% aangegeven dat Diftar moet blijven. Ook hieraan is de gemeenteraad voorbijgegaan.”

Het Burgercomité Haren heeft dinsdag een gesprek gehad met burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen en dorpswethouder Philip Broeksma (GroenLinks). “Tijdens dit gesprek bleek dat het gemeentebestuur vasthoudt aan de afschaffing van Diftar per 1 januari aanstaande. Sinds het besluit van de gemeenteraad heeft het Burgercomité van diverse kanten de vraag gekregen of dit besluit juridisch kan worden aangevochten. Volgens ons zijn hiervoor goede gronden aan te dragen.” Omdat het comité financiële armslag mist peilt het de meningen onder de bewoners of men financieel bij wil dragen en welk bedrag men hiervoor over heeft. Mensen die willen reageren kunnen een mail sturen naar dit adres.

Deel dit artikel: