JOVD: ‘Voer geen verbod in op verkoop huurwoningen aan particulieren’

De JOVD roept de Groningse gemeenteraad op om de verkoop van sociale huurwoningen aan particuliere investeerders niet te verbieden. Met dat plan kwam de SP vorige week vrijdag

Volgens de jongerenorganisatie van de VVD heeft inmenging van de raad de problemen rond de huisvesting van studenten juist verergerd dan verbeterd. Daarom roept de organisatie de gemeenteraad ook om de motie ‘Alleen nog kwalitatief goede jongerenhuisvesting’ uit 2017 te herzien. De strekking van deze motie is dat er zeer terughoudend omgegaan moet worden met het verlenen van nieuwe onttrekkingsvergunningen. Deze vergunning is noodzakelijk om een huis of appartement te onttrekken aan het woningbestand en dus als studentenhuis kan gaan fungeren.

Volgens de JOVD kan de regulering van huisvesting in de stad het beste aan de markt overgelaten worden, zolang alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. In de huidige situatie zouden er juist volgens hen meer onttrekkingsvergunningen verleend moeten worden in plaats van minder.

Deel dit artikel:

 1. Totaal belachelijk.
  De stad bestaat niet alleen voor studenten.
  Dat zijn slechts kortdurende bewoners. De burgers hebben meer rechten op goede ( sociale) huurwoningen.

 2. Je zult in 2018 maar bij de JOVD zitten. Dan is er iets goed misgegaan.

  De VVD? Corrupte lobbyvereniging. Te dom om te snappen wat Adam Smith bedoelde, en dat de manier van Smith de manier is om een staat te organiseren. Volop schuldig aan de Euro, federalisering Europa, massa-immigratie en daarmee vernietiging van Europa. Door propageren van actief lidmaatschap aan de NAVO medeverantwoordelijk voor het vele door Westers imperialisme vergoten bloed. Beschermheren van de justitiële pedokliek rond Demmink.

  Je zult in 2018 maar bij de JOVD zitten. Dan is er iets vreselijks goed misgegaan.

 3. Geheel terecht dat de JOVD wijst op dit achterlijke beleid. We hebben in onze prachtige stad, die draait op en levendig is door studenten, absoluut meer huisvesting nodig voor deze groep. Het huidige beleid zorgt er alleen maar voor dat de vastgoedbazen met omvangrijke portefeuilles meer kunnen vangen voor hun woningen waar al een onttrekkingsvergunning op aanwezig is, terwijl tegelijkertijd de kamernood hoog is.

  De linkse meerderheid in de gemeenteraad snapt dat alleen niet. Groningen, laat uw stem in november horen, en kies voor verstandig beleid: stem niet links!

  1. ‘Onze’

   Met een dergelijk standpunt kom je hier niet vandaan. De studenten voegen niets toe. Mijn heimwee naar het Groningen van vroeger is enorm. Toen was geluk nog heel gewoon.

   1. Studenten voegen veel toe: ze zorgen voor een jonge, intelligente, levendige en positieve houding, in een tijd waarin cynisme en populisme vanuit de egoïstische babyboomgeneratie de boventoon voert.

   2. Geen cynisme en populisme, maar een kwestie van een gezond verstand. Je hebt vermoedelijk geen idee wat de negatieve keerzijde is, als je de studenten ongebreideld door laat groeien. Dit raakt namelijk iedereen. Het zorgt voor krapte op woningmarkt. Het drijft de huizenprijzen op. Ook raakt het voor velen in de huurtoeslag, omdat de regering niet van plan is het budget, relatief daarin te laten meegroeien.

    Ook dat er nog geen burgeroorlog is uitgebroken mag een wonder zijn. Diverse woonwijken zijn ontwricht door de komst van de vele studenten doordat studenten ook een ander dagritme hebben.

 4. Laat dit vooral op je inwerken ..

  ‘De JOVD roept de Groningse gemeenteraad op om de verkoop van sociale huurwoningen aan particuliere investeerders niet te verbieden’

  Sociale huurwoningen naar investeerders. Echt van de pot gerukt. Het aantal suïcidale gevallen ligt in Groningen velen malen hoger dat in de rest van het land. En de zorgvraag is ook velen malen hoger. Omdat zijn inwoners volledig in de kiem worden gesmoord in hem of zijn welzijn. Ze kunnen geen kant op. De inkomens liggen hier velen malen lager. De raad dat het neoliberale beleid van de landelijke politiek heeft ingevoerd. Wat een averechtse werking heeft op Groningen.

  Het was ook niet voor niets dat Boekhoudt (PvdA) destijds zijn voorzittershamer heeft neergelegd. Hij weigerde dit beleid uit te voeren. Maar zijn opvolgers van de PvdA zijn niet vies van neoliberale beleid. En zolang de politieke partijen hun banenpool hebben, zullen ze het nooit zelf ervaren.

 5. Stel bij particuliere verkoop simpel de woonplicht voor de koper in voor er een woonvergunning wordt afgegeven en je zult zien dat er tig woningen vrij gaan komen.

 6. De JOVD volgt braaf de gemankeerde interpretatie van het kapitalisme uit de anglo-saksische invloedssfeer. Iets wat na het uiteenvallen van de Oostblok te veel de overhand heeft gekregen. Die vrijemarktmantra’s dienen alleen de gevestigde belangen. Van een vrije woningmarkt is geen sprake als de huurders geen kant op kunnen. Daarom heb je een grote woningvoorraad nodig die tegen de prijsopdrijvingen wordt beschermd.

 7. Wat een achterlijke redenering van de JOVD.
  Kwetsbare groepen op de woningmarkt hebben voordeel bij regulering door de overheid. Door de huidige situatie op de woningmarkt gaat deze nu lang niet ver genoeg.

 8. De VVD/JOVD heeft al genoeg invloed gehad op het woningbeleid. Als iets niet (met nadruk op niet) moet gebeuren, dan is het wel de verkoop van sociale huurwoningen aan particulieren (lees: beleggers, investeerders, huisjesmelkers) die deze huizen weer duur doorverhuren of met winst verkopen aan volgende kopers en daarna weer duurder worden verhuurd of verkocht, etc. etc. De inwoners van Groningen met een laag inkomen hebben het nakijken. Hopelijk is de gemeenteraad verstandig en stemt zij tegen dit dommen plan. En waar zijn de woningcorporaties? Laten die hun stem dan ook maar eens horen en huizen die dat nodig hebben renoveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *