SP Groningen: “Een huis is om in te wonen, niet om uit te melken.”

De SP in Groningen wil een stop op de verkoop van sociale huurwoningen en starterswoningen aan particuliere beleggers. Aanleiding hiervoor is onder andere de verkoop van het Pepergasthuis en de Lichtboei-flat in Lewenborg aan particulieren en investeerders. 

De partij heeft het college van B&W gevraagd om corporaties te verbieden om huurwoningen aan particuliere beleggers te verkopen. Fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Een huis is om in te wonen, niet om uit te melken. Het winstbejag van particuliere investeerders zorgt ervoor dat woningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn of dreigen te worden.”

Ook wil de SP dat het college van B&W een woonplicht voor kopers van woningen gaat invoeren. Hierbij mogen woningen alleen verkocht worden wanneer de koper zelf van plan is om in de woning te gaan wonen.

Deel dit artikel:

 1. Dus – als ik het goed begrijp – wil de SP dat er zo weinig mogelijk kapitaal de Groningse woningmarkt in stroomt om de schaarste tegen te gaan? Bij verkoop heb je niet alleen kopers maar ook verkopers. Die gaan wat met dat geld doen. Bij gebleken succes en aanwezige expertise zal dat weer in de Groningse woningmarkt geïnvesteerd worden. Dat moet dus allemaal zo veel mogelijk worden gestagneerd om maximale behoefte aan SP te creëren?

 2. Ik vind het sowieso al vreemd dat een corporatie uit Gelderland hier woningen heeft, maar als he sociale huurwoningen zijn vind ik dat ze niet naar een belegger moeten, maar naar een stadse corporaties. Dat gebeurt ook met het bezit in de rest van de provincie. Voor het tegengaan van prijsopdrijvende woningspeculatie valt ook wel wat te zeggen. Als ik van der Schaaf was zou ik even de collega’s in Arnhem en Nijmegen bellen om Mooiland hier op aan te spreken.

 3. Hahahaha, de woningbouwverenigingen zijn geen haar beter dan de commerciële beleggers. Zijn ze de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties vergeten? Je kan eigenlijk wel zeggen dat die corporaties veel slechter zijn, want dat kost de belastingbetaler alleen maar geld, in tegenstelling tot de commerciële partijen. En het is niet of – of. Het kan ook zo zijn dat je beide laat doen waar ze goed in zijn. dat is het beste voor iedereen. de corporaties laten nu steken vallen, spreek ze daarop aan. Laat de corporaties zelf nog een flat bouwen, gaan de huurprijzen wellicht ook eens wat naar beneden en behoefte aan woningen is er nog genoeg. Nu een beetje claimen dat de corporaties een bestaand project zouden moeten overnemen, wat een grote onzin, ze kunnen zelf beter wat meer erbij bouwen.

 4. Het tegengaan van prijsopdrijvende woningspeculatie werkt alleen averechts omdat het juist prijsafnemende speculatie (investeringen in vergroting van woningaanbod) tegengaat. De te verwachten marktprijs van renovatie- en nieuwbouw gaat omlaag omdat er allemaal beperkende maatregelen op rusten. Hoe fijnmaziger je de regelingen maakt, hoe meer bestuurlijke willekeur erin sluipt. Dat is namelijk de keerzijde van dezelfde medaille. Zelfs de PvdA is er in de jaren 90 in een opwelling van eerlijkheid vanaf gestapt.

  1. Als je alleen huizen bouwt om er mee te speculeren en mensen te veel geld uit hun zak te kloppen dan kun je ze beter niet bouwen. Geld is een middel en geen doel. Om het een middel te houden moet je het reguleren. Doe je dat niet dan werk je een nieuwe vorm van slavernij in de hand. Zo gauw je een beetje meer verdient dan het sociale minimum word je voor de leeuwen gegooid. Of je moet een huis kopen, dan werk je voor de bank, of er een huren, dan werk je voor de belegger. Je kunt beter voor de bank werken, want daar ben je als het goed is na 30 jaar vanaf en je bent per maand minder kwijt voor het zelfde huis, maar dat is voor velen niet weggelegd.

   1. Speculeren, geld uit hun zak kloppen, middel geen doel, slavernij, leeuwen, werken voor de bank. (Dis)kwalificaties waarover discussiëren weinig zin heeft. Het is een manier van zien. Het is allemaal niet waar of onwaar. Het suggereert dat bijvoorbeeld leeg laten staan per definitie slechter uitpakt voor de totale kwaliteit en hoeveelheid onderdakvoorziening op de langere termijn. Maar dat is met goed herhaalbare experimenten aantoonbaar lang niet altijd het geval. Je kunt de resultaten achteraf wel interpreteren maar helaas onmogelijk vooraf beredeneren. Het gaat vrijwel altijd om kleine margeverschillen die door terugkoppelingsprocessen worden uitvergroot. Je kunt gelukkig wel bewijzen dat praktijkervaringen absoluut geen uitsluitsel kunnen geven over de vraag of regulering vaker gunstig dan ongunstig uitpakt. Dat is achteraf evenzeer koffiedik kijken als vooraf.

    In afgebakende experimenten kun je aantonen dat het slechts in 35 tot 40 procent beter presteert dan goed ingerichte zelfregulering. Daarvoor moet een zelfregulerend systeem wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zonder die voorwaarden presteert een expert-gestuurd systeem al gauw evengoed of zelfs beter (voor zover je dan nog vergelijkt met een zelfregulerend systeem).

   2. Dat zijn heul veul mooie woorden om asociale VVD-retoriek te benoemen. Best wel knap eigenlijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *