Kan TIPPERtechnologie warmtestad redden​?

Er is misschien een technologie die warmtestad kan redden: TIPPERtechnologie.

Het is een methode om een driedimensionale kaart van de diepe ondergrond te maken. Het stadsbestuur wilde met behulp van warm water op meer dan drie kilometer diepte scholen en huizen verwarmen. Onder meer vanwege bevingsgevaar door een combinatie van gaswinning en warmtewinning adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen negatief. Het project Warmtestad werd stopgezet, een verlies van minimaal zes miljoen euro. De mogelijkheid om energieneutraal warmte te winnen is tot teleurstelling van het stadsbestuur de pas afgesneden. TIPPERtechnologie is in het debat nog niet aan de orde geweest.

Het debat over warmtestad is het sluitstuk van de gemeenteraadsvergadering, morgenavond.

Deel dit artikel: