Berichten met de tag ‘begroting’

nieuws

‘Groningen in top 3 minst financieel gezonde grote gemeenten’

Van de Nederlandse gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners is Groningen één van de meest financieel ongezonde. Dat stelt accountantskantoor BDO in haar jaarlijkse benchmark voor gemeentes.

nieuws

Martinitoren blijft voorlopig in het donker, geld voor Keti Koti en stagiaires krijgen stagevergoeding

De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met de begroting voor 2024. Tot het allerlaatste moment werd er door verschillende partijen geprobeerd om wijzigingen door te voeren. In sommige gevallen had men succes.

nieuws

Zorgen bij oppositie over hoge kosten nieuw muziekcentrum: “Gemeente trekt een te grote broek aan”

Een deel van de oppositie vindt dat het gemeentebestuur met de plannen voor het nieuwe muziekcentrum een te grote broek aantrekt. Het steekt verschillende partijen dat er vooral geld gaat naar hoe gebouwen er uit…

nieuws

Complimenten aan wethouder voor koers onderwijs; wel zorgen over verduurzaming schoolgebouwen

De gemeenteraad vindt dat Onderwijswethouder Carine Bloemhoff (PvdA) goede stappen zet. Wel zijn er vanuit de raad zorgen over de snelheid waarmee schoolgebouwen verduurzaamd worden. Ook onderstreept de raad het belang van kansengelijkheid.

nieuws

CDA Groningen komt met tegenbegroting voor gemeente: lastenverlichting voor inwoners en bedrijven, besparen op ‘prestigeprojecten’

Reclamebelasting, hogere ozb en hogere parkeerkosten buiten het centrum. Als het aan het CDA ligt, gaat de gemeente deze zaken schrappen uit de begroting voor volgend jaar. Daarvoor in de plaats wil de partij beknibbelen…

nieuws

Financiële positie van de provincie Groningen ‘is gezond’

De financiële positie van de provincie Groningen is gezond. Dat blijkt uit de begroting voor 2024 die het college van Gedeputeerde Staten heeft gepresenteerd. De provincie kan volgend jaar ruim 540 miljoen euro besteden. 

nieuws

Begrotingsdebat: ‘Zorgen over verhoging OZB en frustraties over reclamebelasting en situatie sportpark Corpus’

Vanwege de financiële penibele situatie van de gemeente wil de coalitie gaan werken met niet sluitende begrotingen. Dat bleek woensdag tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.

nieuws

Rapport gemeentebestuur: ‘Zorgen om slagkracht en wethouders van alle zaken, moeilijke zaken en geen zaken’

De financiële situatie van de gemeente Groningen staat er slecht voor. Met angst en beven wordt ook uitgekeken naar het jaar 2026 wanneer er structureel minder geld beschikbaar komt van het Rijk voor gemeenten. Toch…

nieuws

Stadsbestuur vreest tekort van 45 miljoen

Het stadsbestuur vreest voor een tekort op de begroting van 45 miljoenen euro. Dat schrijft wethouder Mirjam Wijnja van financiën in de meerjarenbegroting .

sport

Meerschap Paterswolde wil volgend jaar bijna tachtigduizend euro meer van gemeente, maar college wil niet betalen

Het Meerschap Paterswolde heeft volgend jaar zo’n 90.000 euro meer nodig voor het beheer van het gebied rond het Paterswoldsemeer. Het leeuwendeel van deze kosten zou voor de rekening van de gemeente Groningen komen, maar…

nieuws

Vaststellen gebiedsbegroting Suikerzijde: “Niet sturen op studenten, wel op autovrije wijk”

In de gemeenteraad werd woensdagavond de gebiedsbegroting voor de te realiseren woonwijk Suikerzijde besproken. Voor verschillende partijen was het aanleiding om met een wensenlijstje op de proppen te komen.

nieuws

Raad stemt in met begroting 2023: geen uitstel ozb-verhoging, wel kwijtschelding afvalstoffenheffing

In de gemeenteraad werd woensdag gesproken over de begroting voor het jaar 2023. De begroting werd door de partijen unaniem aangenomen.

F
U
R