Berichten met de tag ‘begroting’

nieuws

Begrotingsdebat: ‘Zorgen over verhoging OZB en frustraties over reclamebelasting en situatie sportpark Corpus’

Vanwege de financiële penibele situatie van de gemeente wil de coalitie gaan werken met niet sluitende begrotingen. Dat bleek woensdag tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.

nieuws

Rapport gemeentebestuur: ‘Zorgen om slagkracht en wethouders van alle zaken, moeilijke zaken en geen zaken’

De financiële situatie van de gemeente Groningen staat er slecht voor. Met angst en beven wordt ook uitgekeken naar het jaar 2026 wanneer er structureel minder geld beschikbaar komt van het Rijk voor gemeenten. Toch…

nieuws

Stadsbestuur vreest tekort van 45 miljoen

Het stadsbestuur vreest voor een tekort op de begroting van 45 miljoenen euro. Dat schrijft wethouder Mirjam Wijnja van financiën in de meerjarenbegroting .

sport

Meerschap Paterswolde wil volgend jaar bijna tachtigduizend euro meer van gemeente, maar college wil niet betalen

Het Meerschap Paterswolde heeft volgend jaar zo’n 90.000 euro meer nodig voor het beheer van het gebied rond het Paterswoldsemeer. Het leeuwendeel van deze kosten zou voor de rekening van de gemeente Groningen komen, maar…

nieuws

Vaststellen gebiedsbegroting Suikerzijde: “Niet sturen op studenten, wel op autovrije wijk”

In de gemeenteraad werd woensdagavond de gebiedsbegroting voor de te realiseren woonwijk Suikerzijde besproken. Voor verschillende partijen was het aanleiding om met een wensenlijstje op de proppen te komen.

nieuws

Raad stemt in met begroting 2023: geen uitstel ozb-verhoging, wel kwijtschelding afvalstoffenheffing

In de gemeenteraad werd woensdag gesproken over de begroting voor het jaar 2023. De begroting werd door de partijen unaniem aangenomen.

nieuws

FC Groningen sluit seizoen 2021/22 af met positief resultaat van 9,2 miljoen euro

FC Groningen heeft het vorige seizoen 2021/2022 afgesloten met een positief netto resultaat van 9,2 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de club.

nieuws

Provincie wil investeren in werkgelegenheid, klimaat, wonen en bereikbaarheid

De provincie heeft volgend jaar 560 miljoen euro te besteden aan duurzame energie, bereikbaarheid, het landelijk gebied, nieuwe woningen en werkgelegenheid. Dat blijkt uit de begroting van de provincie Groningen.

nieuws

Gemeente presenteert sluitende begroting en investeert fors; maar vreest toekomstige tekorten

Het gemeentebestuur van Groningen heeft vrijdagmiddag opnieuw een sluitende begroting aangeboden aan de gemeenteraad.

nieuws

Fietspad langs spoor, van Eikenlaan naar Walfridusbrug, kost 1 miljoen euro méér

Het nieuwe fietspad langs de spoorlijn Groningen – Sauwerd, van de Eikenlaan tot de Walfridusbrug, gaat ruim 1 miljoen euro meer kosten dan begroot. Dat meldt de gemeente woensdag.

nieuws

Tegenvaller voor Stadsbestuur: “Nieuwe brandverzekering valt 600.000 euro duurder uit”

De nieuwe brandverzekering voor de gemeente Groningen valt 600.000 euro duurder uit dan de huidige verzekering. Wethouder Berndt Benjamins (D66) spreekt van een vervelende boodschap.

nieuws

Ontwerpbegroting gemeente: meer OZB, minder afvalheffing, duurdere graven en parkeervergunningen

Met de bekendmaking van de ontwerp-gemeentebegroting voor 2022 volgt ook een verandering in de belastingtarieven voor Groningers. De tarieven worden veelal opgeschroefd, maar de afvalstoffen- en rioolheffing gaan omlaag.

F
U
R