Zorgen bij oppositie over hoge kosten nieuw muziekcentrum: “Gemeente trekt een te grote broek aan”

nieuws
Foto: Susanne Jutzeler, Schweiz 🇨🇭 suju-foto via Pixabay

Een deel van de oppositie vindt dat het gemeentebestuur met de plannen voor het nieuwe muziekcentrum een te grote broek aantrekt. Het steekt verschillende partijen dat er vooral geld gaat naar hoe gebouwen er uit zien, terwijl er juist ook aandacht zou moeten zijn voor wat er op het podium gebeurt.

Komende woensdag wordt in de gemeenteraad de begroting voor 2024 behandeld. Het gemeentebestuur wil dat de sterke culturele sector behouden blijft, dat iedereen er gebruik van kan maken, en dat er een goed aanbod is van evenementen, waarbij er een balans is tussen positieve effecten en de impact daarvan op de natuur. Ook mogen de dorpen niet vergeten worden.

Investeringen
Het gemeentebestuur wil op de volgende terreinen investeren:
• Capaciteit maatschappelijke opgaven sociaal domein; 117.000 euro incidenteel
• Gesubsidieerde instellingen, stijging kosten van huisvesting en loon; 1.506.000 euro incidenteel
• Compensatie stijging lonen en prijzen Martiniplaza; 500.000 euro incidenteel
• Fair practice code; 49.000 euro incidenteel
• Verlengen talentregeling; 120.000 euro incidenteel
• Hoge indexaties en verhoging kosten podiumtechniek; 70.000 euro structureel
• Shelfish; 40.000 euro incidenteel
• Verzekeringen en belastingen vastgoed; 33.000 euro structureel

Daan Swets (Student & Stad): “Nachtcultuur ontbreekt in de cultuurnota”
Student & Stad mist in de cultuurnota de aandacht voor de nacht. Raadslid Daan Swets: “Cultuur is een belangrijk onderwerp. Ik denk dat iedereen zich ook wel kan herkennen in het aanbod. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om verder te kijken dan muzieklessen, en bibliotheek- en museumbezoek. Wij vinden dat de nachtcultuur ook onderdeel moet zijn van de cultuurnota, en daar missen we nu beleid op. Het programma draagt de naam ‘kunst en cultuur voor iedereen’, maar in tegenstelling tot andere steden voeren we hier geen beleid op. Waar we wel blij mee zijn is de aandacht voor jongeren en communicatie. Wel zal communicatie niet voldoende zijn. Het aanbod moet ook goed zijn. Daarom is het belangrijk dat volksfeesten mee gaan in de tijd, en hun aanbod afstemmen op de wensen die er zijn.” Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) laat weten dat onderzocht wordt wat er nodig is voor de nachtcultuur.

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Breed gesprek initiëren bij opzetten nieuw muziekcentrum”
Bij cultuur gaat het ook over het nog te realiseren nieuwe muziekcentrum. Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Kunst en cultuur draagt bij aan de samenleving, om andere gemeenschappen te leren kennen en om nieuwe ideeën op te doen. In het kader daarvan is het belangrijk dat we de Nieuwe Poort voor iedereen laten zijn. Wij stellen voor om een breed gesprek te initiëren, met Stad en Ommeland, waar we iedereen bij betrekken. Dat iedereen zijn of haar wensen en dromen kan laten horen.” Dat kan op een vraag rekenen van Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Dat dit gebouw er komt is toch nog niet zeker, laat staan de locatie?” Gierkink: “Wij denken dat het heel belangrijk is dat mensen in de aanloop van dit proces mee kunnen praten over wat belangrijk is.”

Sander Kooi (CDA): “Gemeentebestuur trekt met De Nieuwe Poort een te grote broek aan”
De opvolger van de huidige Oosterpoort blijkt een gevoelig thema. Sander Kooi van het CDA: “Vijf procent van de totale begroting gaat naar cultuur. Twee procent gaat naar sport. Wij zouden dit liever anders zien, dat er minder geld naar cultuur gaat. Wij vinden dat het gemeentebestuur met De Nieuwe Poort een te grote broek heeft aangetrokken. Het is belangrijk om te kijken naar goedkopere alternatieven, naar andere locaties, of dat we voor een meer sobere uitstraling gaan. Mijn fractie maakt zich hier zorgen over. Dat geldt ook voor Forum Groningen. We hebben hier indertijd voor gewaarschuwd, en nu blijken er inderdaad financiële problemen te zijn. Het kan niet zo zijn dat de gemeente elk jaar bij gaat springen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Er lijkt geen financiële rem te zijn”
Dat geluid wordt gedeeld door de VVD. Ietje Jacobs-Setz heeft het idee dat ze in een parallelle samenleving bivakkeert waarbij alles goud is dat blinkt: “Maar de werkelijkheid is anders. Financieel staan we er niet goed voor. Er gaan enorme bedragen naar cultuurcentrum VRIJDAG en de nieuwbouw van De Oosterpoort. Ook het broedplaatsenbeleid kan rekenen op een forse injectie. Er lijkt geen financiële rem te zijn, terwijl we keuzes moeten maken. We kunnen niet op een te grote voet leven.”

Marcel den Os (Stadspartij 100% voor Groningen): “Wat er in een gebouw wordt neergezet is veel belangrijker”
Marcel den Os is woordvoerder voor Stadspartij 100% voor Groningen: “Wat willen we als gemeente? We kunnen hele mooie gebouwen neerzetten, die vele miljoenen gaan kosten. Maar wat er in het gebouw gaat gebeuren is veel belangrijker. Een gebouw met veel pracht en praal pakt veel duurder uit, waardoor ook de exploitatiekosten hoger uit zullen vallen. Dat heeft als gevolg dat minder mensen er heen gaan, omdat de prijskaartjes te duur zijn. Moet het echt allemaal zo groot? Dat geldt voor het nieuwe muziekcentrum, maar dat geldt ook voor VRIJDAG. Gaan we voor de gebouwen, of gaan we voor de inhoud?”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Een maatschappelijk debat zien wij wel zitten”
Wethouder De Wrede is helder: “Het voorstel van de PvdA zien wij wel zitten. Een maatschappelijk debat over het nieuwe muziekcentrum zorgt ervoor dat het onderwerp in de samenleving meer gaat leven. Het is een goed idee om op te gaan starten. Dus ja, wij staan hier positief tegenover.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Zorgen over vervolg slavernijherdenking”
En het zijn niet de enige zorgen. Verschillende fracties zijn bezorgd of de herdenking van het slavernijverleden wel een vervolg gaat krijgen. Raadslid Janette Bosma van de Partij voor de Dieren: “Wij maken ons zorgen over de inflatie en de stijgende energiekosten. Maar ook of de viering van Keti Koti en de herdenking van het slavernijverleden wel een vervolg gaat krijgen. In de begroting daarvoor zien we geen middelen gereserveerd staan. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een telefonische klachtenlijn tijdens evenementen beschikbaar komt.” Daan Swets van Student & Stad: “Het opzetten van zo’n lijn kost alleen voor grote evenementen minimaal 25.000 euro. Het kost 50.000 euro voor alle evenementen. Maar er is geen dekking voor. Wil de Partij voor de Dieren met ons zoeken naar een oplossing?” Bosma: “Daar wil ik wel naar kijken.” De wethouder laat weten dat er volgens haar wel geld is gereserveerd voor Keti Koti en de slavernijherdenking.

Ietje Jacobs-Setz: “Belangrijk om met inwoners Stadspark in gesprek te gaan”
Bij grootschalige evenementen gaat het ook over het Stadspark. Eerder heeft het gemeentebestuur al laten weten evenementen meer te willen gaan spreiden. Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Het is belangrijk dat we met inwoners in gesprek gaan. Bewoners rond het Stadspark voelen zich tekort gedaan. Hoe gaan we daar mee om?” Wethouder De Wrede reageert: “Het is belangrijk dat bij nieuwe plannen voor evenementen in het Stadspark de overlast niet groter wordt. Daar sturen we op aan, dat is ons streven. Voorts gaan we in gesprek met omwonenden.”

Sophie Middelhuis (GroenLinks): “Broedplaatsen zijn belangrijk”
Sophie Middelhuis van GroenLinks geeft aan dat investeren in cultuur belangrijk is: “Mensen kunnen zich op creatief vlak ontwikkelen. Een project als Wijk de Wereld kan op ons enthousiasme rekenen. Dat geldt ook voor de inzet van cultuurcoaches. Daarnaast zijn broedplaatsen heel belangrijk voor GroenLinks. Broedplaatsen staan aan de basis. Het geeft ruimte om je te kunnen ontwikkelen en om dingen te proberen. De cultuur heeft zware jaren gehad. Het is een lastige sector om jezelf staande te houden. We moeten er voor zorgen dat niet alleen de grote makers overblijven, maar dat we ook de kleine makers ondersteunen, voor een divers en breed aanbod.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Alles is nu heel erg gericht op de binnenstad”
De Partij voor het Noorden en het CDA benadrukken dat de dorpen niet vergeten mogen worden: “Alles is nu heel erg gericht op de binnenstad”, vertelt raadslid Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden. “Terwijl aanbod in de buitenwijken en dorpen ook belangrijk is. Hier is te weinig aandacht voor. Daarnaast vinden wij ook dat het aanbod inclusiever moet worden. Het is nu erg gericht op jongeren, en niet op ouderen. Juist voor ouderen zouden er activiteiten in de buurt gehouden moeten worden.”

Wethouder Kirsten de Wrede: “Het gebeurt in de binnenstad”
Wethouder De Wrede is het daar niet mee eens: “We zorgen er juist voor dat de binnenstad erg goed bereikbaar is voor mensen die in de wijken en dorpen wonen. Het is geen toeval dat de grote instellingen in het centrum zitten. Daar gebeurt het.” Daarnaast lijkt het de wethouder niet verstandig om te bezuinigen op cultuur, zoals het CDA voorstelt: “De rol van cultuur is erg belangrijk. Het belang wordt ook onderschat. Dat het CDA meer geld voor sport wil, dat is prima, maar dat zal ergens anders vandaan moeten worden gehaald.”

De verwachting is dat een meerderheid van de partijen in gaat stemmen met de koers die de wethouder heeft uitgezet. Wel hebben verschillende partijen aangegeven met moties te zullen komen, waarmee diverse onderdelen aangepast gaan worden.