Stadsbestuur vreest tekort van 45 miljoen

Het stadsbestuur vreest voor een tekort op de begroting van 45 miljoenen euro. Dat schrijft wethouder Mirjam Wijnja van financiën in de meerjarenbegroting .

Dat tekort ontstaat omdat het rijk twee miljard minder in het gemeentefonds heeft gestort. De begroting van  alle gemeentes worden gedekt uit dat fonds. De wethouder vindt de bezuiniging oneerlijk en wil dat hij wordt teruggedraaid: ‘Je kunt gemeentes geen taken geven zonder het bijbehorend geld.’ De wethouder verzet zich, samen met heel veel andere gemeentes.

De vereniging Van Nederlandse Gemeentes is ook boos en denkt er aan om taken zoals bijvoorbeeld jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning, die nu uitgevoerd worden door de gemeenten, terug te willen geven aan het rijk.