Meerschap Paterswolde wil volgend jaar bijna tachtigduizend euro meer van gemeente, maar college wil niet betalen

sport
Foto Henk Enting

Het Meerschap Paterswolde heeft volgend jaar zo’n 90.000 euro meer nodig voor het beheer van het gebied rond het Paterswoldsemeer. Het leeuwendeel van deze kosten zou voor de rekening van de gemeente Groningen komen, maar het gemeentebestuur is niet van plan te betalen.

Volgens de gemeente past de verhoogde bijdrage niet in de huidige gemeentelijke begroting. Het college stelt dan ook voor om niet akkoord te gaan met de verhoogde bijdrage. Het gemeentebestuur wil dat het Meerschap elders op zoek gaat naar geld om het tekort op de rekening voor 2024 op te vangen, of om te bezuinigingen. Subsidie vragen bij de provincie, land of panden verkopen of geld uit de kas halen zijn volgens de gemeente opties voor het Meerschap, waar het samen met de gemeente Tynaarlo aan deelneemt.

Dit jaar heeft het Meerschap nog meer kosten, met name door de bestrijding van invasieve exoten in het water, de eikenprocessierups en het snoeien van zieke bomen. Vorig jaar lapte de gemeente Groningen ook al bij in de kas van Meerschap Paterswolde. Toen liep het Meerschap een provinciale subsidie mis en moest er meer worden uitgegeven aan de bestrijding van ‘invasieve exoten’ en onderhoud. Toen lapte de gemeente 22.000 euro bij voor de begroting van dit jaar.

Volgend jaar is dat dus anders en moet het Meerschap op zoek naar geld uit andere potjes. Pas volgend jaar gaat de gemeente weer kijken of het structurele tekort bij het Meerschap deels wordt meegenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Wel moet dan binnen het Meerschap duidelijk zijn welke plannen er liggen om het tekort aan geld structureel onder de duim te krijgen.