Berichten met de tag ‘afvalstoffenheffing’

nieuws

190 euro voordeel voor 1150 minimahuishoudens door ruimere kwijtschelding afvalstoffenheffing

De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing in Groningen wordt flink verruimd. 1150 Groninger minima-huishoudens gaan er tot 190 euro per jaar op vooruit. Ze krijgen nu na drie jaar volledige kwijtschelding van afvalstoffenheffing.

nieuws

Diftar of niet, afvalstoffenheffing stijgt met bijna 14 procent

Of de gemeenteraad nu kiest voor Diftar of niet, vanaf 2021 stijgt het tarief voor de afvalstoffenheffing met 13,7 procent.

nieuws

Veel animo bij Groningers om afval te scheiden

De inwoners van de gemeente Groningen zijn zeer gemotiveerd om hun huisvuil te scheiden. Dat blijkt uit een enquête over het afvalbeleid.

nieuws

Gemeentelijke tarieven omlaag

Stadjers profiteren de komende jaren mee van het feit dat de gemeente zijn organisatie effectiever maakt: enkele tarieven voor gemeentelijke diensten zullen volgend jaar omlaag gaan.

nieuws

GroenLinks wil kwijtschelding verruimen

GroenLinks wil van het stadsbestuur weten of het mogelijk is om de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing te verruimen.

nieuws

Afvalstoffenheffing omlaag

De afvalstoffenheffing gaat volgend jaar voor alle huishoudens in Stad met 7 euro 20 omlaag. De OZB stijgt voor een gemiddelde woning met 50 cent plus een inflatiecorrectie van 1,9 procent.

nieuws

Geen compensatie afvalstoffenheffing voor Studenten

Een motie van Student & Stad waarin aan armlastige studenten de mogelijkheid geboden wordt om de afvalstoffenheffing terug te vragen, is woensdagavond in de gemeenteraad weggestemd.

F
U
R