Veel animo bij Groningers om afval te scheiden

nieuws
Foto: E-Trucks Europe

De inwoners van de gemeente Groningen zijn zeer gemotiveerd om hun huisvuil te scheiden. Dat blijkt uit een enquête over het afvalbeleid.

Een ruime meerderheid van de Groningers zou het waarderen als ze daar bij het betalen van hun afvalstoffenheffing voor worden beloond. Aanleiding voor de enquête was de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. De inzameling en de wijze van afvalstoffenheffing verschilt nu nog, maar dat moet anders. “We moeten toe naar een uniform systeem voor de hele gemeente,” zegt wethouder Glimina Chakor. “De gemeente wil de komende jaren toegroeien naar een situatie waarin alle afval wordt bestemd voor hergebruik of recycling.”

Zo wordt in Haren het huisvuil al twintig jaar afgerekend op gewicht, en 82 procent van de inwoners wil dat graag zo houden. In Groningen en Ten Boer is nu nog sprake van een vast afvaltarief. Iedereen betaalt afgestemd op de grootte van het huishouden en/of grootte van de container, en 84 procent wil dat dit zo blijft. Veel Groningers vinden dat inwoners financieel beloond moeten worden als ze hun huisvuil scheiden. Wel vinden ze dat er meer containers en inzamelpunten dicht bij huis moeten komen, waar ze hun glas, papier en textiel naar toe kunnen brengen. Na overleg met de gemeenteraad in januari, komt er een nieuw afvalbeleidsplan.

Deel dit artikel: