Politiek wil dat wethouder bij de provincie gaat aandringen op versneld openen Muntingbrug

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer krijgt van de politiek de opdracht om bij de provincie aan te dringen op het eerder openen van de Muntingbrug bij het Julianaplein. Dat bleek woensdagmiddag tijdens het Politieke Vragenuur.

Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks: “Afgelopen week hebben we geconstateerd dat verschillende fietsroutes rond het Julianaplein afgesloten zijn waardoor het moeilijk is om van noord naar zuid en van oost naar west te komen. We hebben ook gezien dat er direct gestart is met een oplossing, waarbij we constateren dat de oplossing bij de Brailleweg weer voor problemen zorgt voor andere verkeersdeelnemers. Toch is de oost/west-verbinding nog een probleem. Wij zouden de wethouder willen vragen of de Muntingbrug en de route die bekend staat als het Gyas-tunneltje zo snel mogelijk open kan.”

Wethouder Philip Broeksma: “In juni gaat de Papiermolentunnel open”
Wethouder Broeksma: “Vorige week werd in de media ruimschoots aandacht besteed aan de problemen met de noord/zuid-verbinding voor fietsers. Op dat moment waren wij achter de schermen al druk bezig met een oplossing. Daar werd domweg ook aan gewerkt omdat het een contracteis is. Met de aannemer is afgesproken dat de fietsers niet de dupe mogen zijn. Wat betreft de noord/zuid-verbinding kan ik vertellen dat in juni de Papiermolentunnel weer open gaat, waarmee er een extra route beschikbaar komt.”

“Muntingbrug gaat op 28 mei open”
Over de oost/west-verbinding: “De Muntingbrug wordt geopend op 28 mei. Door leveringsproblemen van materialen is eerder niet mogelijk. Daarbij moet ik gelijk ook een waarschuwing geven want ook in de periode daarna zullen er bouwwerkzaamheden plaatsvinden waardoor de Muntingbrug zo nu en dan voor korte periodes afgesloten moet worden. Dit heeft te maken met de bouwveiligheid. Over het Gyas-paadje: deze verbinding gaat op 5 juni open. Eerder is niet mogelijk omdat er in de directe omgeving sloop- en bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Ook na 5 juni zal dat het geval zijn, waardoor in de zomervakantie deze verbinding drie weken gestremd zal zijn.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Kunt u bij de provincie niet aandringen op versnelt openen?”
Leemhuis: “Het is mooi om te constateren dat het belang van de fietsroutes onderstreept wordt. De uitleg rond de Gyas-route is helder. Maar als het gaat om de Muntingbrug heb ik begrepen dat het wachten is op de levering van een bedieningsapparaat. Nu is het Noord-Willemskanaal niet een druk bevaren kanaal. Dagelijks gaat het om één of twee boten. Kunt u bij de provincie gaan vragen of er geen ruimte is voor een creatieve oplossing? Dat door middel van begeleiders de brug toch open kan? Ik begrijp dat de wethouder hier niet direct antwoord op kan geven, maar ik zou de inspanningen wel op prijs stellen.”

Wethouder Philip Broeksma: “Ik ga naar de provincie”
Broeksma: “Het klopt dat het er niet druk is met botenverkeer. Ik wil daarom de vraag nog wel eens stellen aan de provincie. Het is eerder ook ter sprake gekomen, maar het antwoord dat toen gegeven werd, dat moet ik u op dit moment schuldig blijven. We gaan daar mee aan de slag.”

Tom Rustebiel (D66): “Hoe komt het dat oplossingen zich pas aandienen nadat de politiek zich er mee gaat bemoeien?”
Raadslid Tom Rustebiel van D66 is nog niet helemaal tevreden: “De Brailleweg is een mooie oplossing voor het probleem dat ontstond. Maar wat ik wel merkwaardig vind is dat zoiets gerealiseerd wordt nadat er vanuit de politiek vragen worden gesteld. We hebben dit eerder bij de ACM-brug ook gezien. Dat na vragen er toch ineens een oplossing beschikbaar is. Ik wil graag weten hoe fietsers kunnen worden vergeten. Wat is hier precies aan de hand?”

Wethouder Philip Broeksma: “Mij wordt wel eens verweten dat ik iedere keer over fietsers begin”
Broeksma: “Toen de media hierover ging schrijven, toen waren we al in gesprek. Zoals ik al aangaf, het is onderdeel van het contract waar de aannemer zich aan moet houden. U kunt waarschijnlijk ook wel bedenken dat de oplossing Brailleweg niet in één dag is bedacht. En of het fietsverkeer vergeten wordt … De afgelopen jaren heeft er een omslag plaatsgevonden in het denken. Die boodschap is ook helder doorgekomen bij de aannemer. Mij wordt wel eens verweten dat ik iedere keer over de fietsers begin. Bij zulke werkzaamheden is de eerste reflex dat er gedacht wordt aan het autoverkeer. En dat is prima, dat mag. Maar ook de fietser moet aandacht krijgen. En dat is een boodschap die ik zal blijven herhalen.”