Wethouder houdt vast aan opheffen gedeelte loslooproute Noorderplantsoen

nieuws
Foto: Harro Meijer

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) houdt vast aan het opheffen van een deel van de hondenloslooproute in het Noorderplantsoen. De wethouder reageerde daarmee op vragen van de VVD en de Partij voor het Noorden.

Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Sinds 2014 loopt er een hondenlooproute in het Noorderplantsoen die zich bevindt tussen de Nieuwe Ebbingestraat en de Kerklaan. Al vanaf de opening van deze loslooproute wordt er dagelijks door veel hondenbezitters met veel plezier gebruik van gemaakt. Klachten hebben ertoe geleid dat het gemeentebestuur besloten heeft om in het gebied hekken te plaatsen en extra beplanting, dit had echter niet het gewenste effect en daardoor is het gemeentebestuur over gegaan tot een rigoureuze maatregel: het opheffen van een deel van de route tussen Paviljoen Zondag en de Kerklaan. Wij vragen ons af of dit wel de juiste beslissing is, en wat erg opvalt, is dat het lijkt alsof er niet met omwonenden is gesproken. Er wordt wel gezegd dat de mening van de bewoners interessant is, maar daar merken we weinig van.”

Andrea Poelstra (D66): “Willen de indienende partijen een hek in het Noorderplantsoen?”
Raadslid Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden sluit zich bij de woorden van Jacobs-Setz aan en verwijst tevens naar de reactie van Hondvriendelijk Groningen. Zij hebben vanwege de situatie gepleit voor een alternatieve oplossing waarbij een grasveld tijdelijk wordt afgezet met draadhekken. Dat kan op een interruptie rekenen van raadslid Andrea Poelstra van D66: “Toch hebben honden een grote impact op de ruimte, terwijl diezelfde ruimte schaars is in het Noorderplantsoen. We zijn dan ook verbaasd over de vragen. Willen de indienende fracties hekken plaatsen in het Plantsoen?” Bernabela: “Hekken plaatsen is een tijdelijke oplossing. Met hekken is het geen Plantsoen meer.”

Mirjam Wijnja: “In het Noorderplantsoen spelen heel veel belangen”
Wethouder Wijnja: “De discussie over dit deel van loslooproute loopt al heel wat jaren. In 2021 lag de optie op tafel om de aanlijnplicht weer in te voeren omdat er overlast werd ervaren door loslopende en spelende honden. Destijds heeft Hondvriendelijk Groningen aangegeven het probleem te herkennen en is er een alternatief voorstel geschetst. Wij realiseren ons dat er tussen de discussie toen en het besluit nu veel tijd zit. Tussentijds zijn er gesprekken gevoerd met de parkcommissie Noorderplantsoen en verschillende bewonersverenigingen. Bij het Noorderplantsoen heb je het over een relatief kleine oppervlakte waar veel gebruik van wordt gemaakt. Je hebt het over heel veel belangen. Daarom is dit bij uitstek een onderwerp waarbij er veel gesproken moet worden met bewoners en gebruikers.”

“Hoe vind je een balans?”
Wijnja: “Het punt wat hier speelt is dat we afwegingen moeten maken tussen belangen. We hebben dit besproken met de parkcommissie, waar ook een deel van bewoners in is vertegenwoordigd, en daaruit blijkt dat een meerderheid van de commissie positief is over de aanlijnplicht. Feit is dat er over die aanlijnplicht heel verschillend gedacht wordt. Maar hoe vind je balans in het Noorderplantsoen?”

“We kunnen niet met een oplossing komen die alle partijen zal bevredigen”
“Dat het loslopen van honden als een probleem wordt gezien werd in november duidelijk toen omwonenden via een brief opnieuw aandacht vroegen voor de kwestie. Dat we nu dit besluit hebben genomen kan als een verrassing komen. Dat begrijpen we. We begrijpen ook dat een kleine groep hondenbezitters het verpest voor de rest. Maar zo gaat het soms. Het alternatief van Hondvriendelijk Groningen hebben we meegenomen en hebben we afgewogen. Maar feit is dat we in deze casus niet met een oplossing kunnen komen die alle partijen zal bevredigden. Dat is onhaalbaar. Wel kijken we in de spiegel, en we realiseren ons dat het tussentijds communiceren met Hondvriendelijk Groningen beter had gekund.”

“Geld zo goed mogelijk besteden”
“De fracties vragen ook waarom er niet gekozen is voor een tussenfase. Er zijn de afgelopen periode pogingen gedaan om een onbedoelde zwemplek voor honden op te heffen, zonder dat dit resultaat heeft opgeleverd. We hebben daarom te weinig vertrouwen. Daarnaast is het zo dat de handhaving heel moeilijk is. Het grasveld waar we het hier over hebben, ik zou willen vragen om er ook vooral zelf eens te gaan kijken, was volledig omgeploegd. Dat herstellen is erg kostbaar. En omdat we het geld zo goed mogelijk in willen zetten gaan we dit besluit niet opschorten of herzien. Wel zullen we de komende tijd in gesprek blijven door middel van verschillende bijeenkomsten. Ik heb begrepen dat een eerste bijeenkomst niet heel goed verlopen is, maar ik heb er vertrouwen in dat dit goed komt.”

Ietje Jacobs-Setz: “Belangengroep is niet gehoord”
Toch is Jacobs-Setz niet helemaal tevreden: “Wij hebben als fractie met tal van omwonenden gesproken. Deze belangengroep is niet gehoord. Het argument over het grasveld dat helemaal kapot is, dat snap ik niet. Ik heb thuis een hond, en als die in het gras dartelt dan ziet het grasveld er op het einde van de dag niet zo uit. Aan de andere kant kan ik wel gebruikers van het Noorderplantsoen aanwijzen die ook een gevaar zijn voor het gras.” Bernabela: “Van een paar honden gaat het gras niet kapot.”

Mirjam Wijnja: “Conflicterende belangen”
Wijnja: “Het grasveld was helemaal kapot. Dat komt door intensief en langdurig gebruik en dat heeft met honden te maken. En we hadden dat zo kunnen laten, maar die afweging maken wij niet. We hebben het opnieuw ingezaaid. En wanneer je daar in gesprek gaat met gebruikers van het Noorderplantsoen dan zul je merken dat er diverse conflicterende belangen zijn.”