Stuk van loslooproute in Noorderplantsoen wordt opgeheven: ‘Te veel overlast van spelende en blaffende honden’

nieuws
Foto: Harro Meijer

Het gemeentebestuur gaat een deel van de loslooproute in het Noorderplantsoen opheffen. Volgens wethouder Mirjam Wijnja ondervinden omwonenden en bezoekers van het park te veel overlast van spelende en blaffende honden. 

De loslooproute loopt sinds 2014 door het plantsoen en bevindt zich tussen de Nieuwe Ebbingestraat en de Kerklaan. Met name op het laatste stuk, tussen de Kerklaan en paviljoen zondag, zorgen de dieren voor overlast als ze loslopen op het gazon en in het water spelen.

De gemeente heeft geprobeerd om de overlast in te dammen door hekken te plaatsen en beplanting aan te brengen. Maar dat leverde volgens Wijnja onvoldoende effect op. Daarop wordt het deel van de route tussen Paviljoen Zondag en de Kerklaan nu opgeheven. Hier geldt straks weer de aanlijnplicht. De rest van de loslooproute en de losloopgebieden in het plantsoen blijven wel bestaan.

“We beseffen dat dit voor hondenbezitters niet een bevredigende oplossing is, maar we hebben in onze afweging gezocht naar een balans tussen gebruikers, wonen en ecologische waarde van het park”, aldus Wijnja. “Met deze aanpassing is die balans in onze ogen meer in evenwicht. Ons idee is nu om, in samenwerking met Agents of Change, te onderzoeken of binnen de bestaande kaders een ontmoetingsplek voor hondenbezitters op een andere plek in het Noorderplantsoen haalbaar is.”