Water Natuurlijk: “Schoon en voldoende drinkwater lijkt vanzelfsprekend, maar ingrijpen is nodig”

nieuws
Foto: Waterschap Hunze en Aa's

Op 15 maart kan er behalve voor de Provinciale Staten gestemd worden voor het algemeen bestuur van de waterschappen. In het waterschap Hunze en Aa’s strijden elf partijen om de beschikbare zetels, onder wie Water Natuurlijk.

Het werkgebied van Hunze en Aa’s bevindt zich tussen Groningen, Delfzijl, Emmen en Assen. “De kerntaak die we als waterschap hebben is het verzorgen van schoon, veilig en voldoende water”, vertelt Menno Visser die kandidaat is voor Water Natuurlijk. “En dat lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Maar zonder ingrijpen komt hier snel verandering in. En dat bedoel ik niet positief.”

“Opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering”
Visser doelt daarmee op de gevolgen van de klimaatcrisis. Door de opwarming van de aarde hebben en zullen we in Nederland te maken krijgen met extremere weersituaties als droogte en wateroverlast. Hierdoor staat de biodiversiteit onder druk. “De hoogste prioriteit van ons als partij is het opvangen van de gevolgen van deze klimaatverandering. We zullen moeten voorkomen dat de natuur te maken krijgt met verdroging. We zullen in nattere perioden het water langer vast moeten zien te houden, zodat er meer water beschikbaar is in droge perioden. Daarbij moeten we ons ook realiseren dat zoet water een kostbaar goed is waar we veel zuiniger op moeten zijn.”

Veenoxidatie
Een tweede punt waar Water Natuurlijk aandacht voor vraagt is het verminderen van de veenoxidatie. “Dit is het proces waarbij veen door verdroging als het ware verbrandt. Het gevolg is dat hierdoor de bodem daalt. Droog liggend veen wordt door dit proces omgezet in kooldioxide. Dit is een broeikasgas. Wij willen deze veenoxidatie tegen gaan door de waterstand in het gebied te verhogen, zodat het veen niet de kans krijgt om te verdrogen.”

“Bevorderen biodiversiteit”
Andere kernpunten uit het programma van de partij richten zich op het voorkomen van de opwarming van de aarde en het bevorderen van de biodiversiteit. Visser over dat laatste punt: “Door vervuilende stoffen, die ontstaan door menselijk handelen, wordt de biodiversiteit bedreigd. Dit betekent dat verschillende dieren en planten uitsterven en drinkwaterbronnen vervuild dreigen te raken. Wij willen dit tegengaan door het bevorderen van natuurvriendelijke oevers en bloemrijke akkerranden. Daarnaast moet een betere waterzuivering, visvriendelijke gemalen en het tegengaan van het verspreiden van gifstoffen zorgen voor een betere biodiversiteit.”