Uitspraak Amsterdamse rechter over energietoeslag voor studenten zorgt opnieuw voor zorgen in Groningse raad

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Nu duidelijk is dat ook Amsterdam ten onrechte energietoeslag heeft onthouden aan studenten, vraagt de Groningse gemeenteraad zich af of ook Groningen een dergelijke uitspraak van een rechter kan verwachten.

De raadsfracties van Student & Stad en de Partij van de Arbeid willen woensdag opheldering van wethouder Eikenaar over de gevolgen die de uitspraak van een Amsterdamse rechter heeft voor de studenten in Groningen die problemen hebben met het betalen van de energierekening. Vorige week werd duidelijk dat de gemeente Amsterdam haar studenten de toeslag van 1.300 euro niet had mogen onthouden, omdat er sprake is van ongelijke behandeling wanneer studenten geen aanspraak kunnen maken op de toeslag.

De Partij van de Arbeid vraagt zich af of de Amsterdamse uitspraak ook toepasbaar is in Groningen. Ook een student uit Groningen besloot begin januari een proces te starten tegen de gemeente rond de energietoeslag. Deze zaak loopt nog. De Partij van de Arbeid wil weten of het gemeentebestuur inmiddels contact heeft gehad met Den Haag over de gevolgen van de uitspraak.

‘Gemeente moet meteen beginnen met uitkeren’

Student & Stad doet er nog een stapje bovenop. De fractie concludeert uit de uitspraak dat deze in de lijn is met de situatie in onze gemeente. De studentenpartij denkt dan ook dat Groningen er niet aan ontkomt om haar studenten ook energietoeslag toe te kennen. “De gemeente heeft tot nu toe zich uitgesproken voor energietoeslag voor studenten, maar wijst consequent naar het rijk voor beschikbare gelden”, aldus aftredend fractievoorzitter Steven Bosch. “Deze situatie is kwalijk en schadelijk. Ten eerste omdat dat de gemeente nu al maanden een onhoudbare situatie probeert vol te houden die niet rechtmatig is. Hiermee geeft de gemeente een signaal af dat een juridische uitspraak niet van toepassing is voor een overheid, iets wat we in Den Haag ook steeds vaker zien.”

De partij ziet daarnaast dat verantwoordelijkheid voor het probleem heen en weer geschoven tussen twee overheden, over de rug van studenten. “Het vertrouwen van de nieuwe generatie in de politiek is al laag”, besluit Bosch. “Dit versterkt het gevoel dat de overheid er niet is voor jonge mensen.”

Student & Stad wil dan ook dat de gemeente nu al begint met het uitkeren van energietoeslag, allereerst aan de personen die een rechtszaak hebben aangespannen. Als de gemeente daar nog geen voorbereidingen voor heeft getroffen, wil de studentenpartij dat deze zo snel mogelijk beginnen.

Nieuw beleid kan opnieuw voor rechtsongelijkheid zorgen

De Partij van de Arbeid zal woensdag nog een tweede probleem aankaarten binnen het Groningse beleid rond energietoeslag. Als twee mensen samenwonen, kijkt de gemeente bij de aanvraag naar het inkomen van alle mensen in één huishouden. Maar als één van hen student is (en dus geld kan lenen bij DUO), kijkt de gemeente sinds kort alleen naar het inkomen van de niet-student. De PvdA is bang dat ook deze situatie gaat zorgen voor rechtsongelijkheid.