Overname Biotoop en Hortus officieel ondertekend

Wethouder Rik van Niejenhuis en Hans Biemans, vicevoorzitter van het bestuur van de RUG, hebben donderdag de overname van de Biotoop en de Hortus ondertekend.

De gemeente heeft hiermee officieel de Biotoop en Hortus overgenomen van de Rijksuniversiteit. De gemeente zegt de groene, sociale, culturele en recreatieve waarde van beide locaties te zien. De Biotoop is van betekenis als creatieve broedplaats en de Hortus is een oase van groen, rust en natuur. Bestaande elementen op het terrein worden in de basis behouden. Wel kijkt de gemeente naar een andere organisatie en ander beheer.

Biemans: “We zijn blij dat we er gezanenlijk uit zijn gekomen. Beide organisaties kunnen hierover tevreden zijn, naast het feit dat dit vooral goed is voor de bewoners en gebruikers van de Biotoop en de Hortus Haren.”

De gebruikers van beide locaties kunnen in ieder geval blijven tot eind 2023. De gemeente werkt komend jaar het toekomstbeeld voor de Biotoop en Hortus verder uit. Ze voert hierover vervolggesprekken met onder meer Carex, Stichting Behoud Groene Hortus en Stichting Het Groninger Landschap. Ook de bewoners, gebruikers, omwonenden en inwoners van Haren worden daarbij betrokken.