Kamer stemt in met extra geld voor Eelde en onderzoek naar Nedersaksenlijn

nieuws
Foto: Groningen Airport Eelde

Ondanks afraden door minister Harbers en staatssecretaris Heijnen heeft Tweede Kamer donderdag ingestemd met moties die zorgen voor een investering van 6,5  miljoen euro voor Groningen Airport Eelde en een onderzoek naar de Nedersaksenlijn.

In totaal maant de motie rond Eelde het Kabinet om 6,5 miljoen euro aan geld uit het MIRT-fonds te investeren in infrastructuur rond Groningen Airport Eelde, bedoeld voor het businesspark op de luchthaven.

Daarnaast verzochten negen Kamerleden, onder leiding van het Groningse Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), de regering  een zelfstandig MIRT-onderzoek te starten naar de Nedersaksenlijn. Ook deze motie werd aangenomen, met daarbij de kanttekening dat er komend voorjaar afspraken zijn gemaakt over de financiering van het traject tussen Veendam en Stadskanaal.