“Wachtlijsten energiebonnen zijn fictief, nog een half miljoen euro aan bonnen beschikbaar”

nieuws
Foto: Tom via Pixabay

Er zijn geen wachtlijsten bij het aanvragen van bonnen voor energiebesparende maatregelen. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energietransitie laten weten.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van de fracties van de PvdA en GroenLinks. “In de gemeente kunnen sinds enige tijd energiebonnen aangevraagd worden waarmee mensen kleine energiebesparende maatregelen aan kunnen schaffen”, vertelt PvdA-raadslid Irene Huitema. “Uit onze informatie blijkt echter dat mensen die een bon aan vragen op een wachtlijst terecht komen. Hoe kan dit? En kan er meer financiële ruimte beschikbaar worden gesteld?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Bonnen lopen nog tot 31 december”
Wethouder Broeksma: “We hebben nog steeds cadeaubonnen beschikbaar. Even wat cijfers. Het cadeaubonnenbudget bestaat uit 1,5 miljoen euro. Daarvan is nu 1 miljoen euro besteed. De bonnen maken onderdeel uit van de REWE-regeling, die nog loopt tot 31 december. De laatste weken van het jaar gaan we deze regeling nog extra onder de aandacht brengen zodat mensen nog gebruik kunnen maken van de bonnen. Als de wens er is kunnen we eventueel het budget verhogen.”

Fictieve wachtlijsten
“Over de wachtlijsten. Dit zijn fictieve wachtlijsten die ontstaan vanwege het systeem dat gebruikt wordt. De budgeten zijn uitgesplitst en gekoppeld aan een doelgroep. Aan mensen die een huis hebben gekocht, gehuurd en mensen met een sociaal minimum bijvoorbeeld. Is een bepaalde doelgroep vol, wat kan gebeuren als vanwege een actie er veel aanvragen binnen komen, dan moet er budget overgeheveld worden vanuit een andere doelgroep. Het Regionaal Energieloket doet dit, en dat kan heel snel. Dan verdwijnt de wachtlijst ook weer, zodat de bonnen snel bij de mensen terecht komen.”

Klusteams
“U had ook een vraag over de klusteams. Energiecoaches trekken op dit moment door de wijken. Als een bewoner of woningeigenaar niet in staat is om zelf de materialen te installeren, dan komt er een klusteam. Ook de woningbouwcorporaties helpen hierbij. Sterker nog, de corporaties hebben een actieve rol, waarbij zij hun eigen vakmensen ook inzetten. Doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken, en dat er zoveel mogelijk maatregelen geïnstalleerd worden.”

Irene Huitema (PvdA): “Er is dus voor iedereen een cadeaubon?”
Huitema: “Dus als ik het goed begrijp dan zijn er geen wachtlijsten en is er voor iedereen een cadeaubon?” Broeksma: “Jazeker.” Huitema: “Dat stem mij heel blij.”