Resolutie energiecompensatie voor studenten door CDA aangenomen: “Mooie eerste stap”

Een resolutie om studenten toch energiecompensatie te geven is zaterdagmiddag aangenomen op het landelijke CDA-congres. Voorzitter Jalt de Haan van de Groningse fractie is blij.

Hoi Jalt! Wat betekent dit nu precies?
“Eigenlijk betekent het dat we de fractie van onze partij in Den Haag aan het werk zetten. De resolutie is gisteren aangenomen, wat een signaal is aan de Tweede Kamerfractie dat er iets mee moet gebeuren. Ik ben nu heel benieuwd hoe dit opgepakt gaat worden, en welke uitvoering ze er aan geven. Maar we zijn er nog niet hè? Het CDA is niet de enige partij die in de coalitie zit. Er zal een meerderheid gevonden moeten worden, waarbij we ook afhankelijk zijn van VVD, D66 en de ChristenUnie.”

Doe je daarmee een indirecte oproep aan de collega’s in de Groningse gemeenteraad om ook zoiets te bewerkstelligen?
“Eigenlijk wel. Kijk. Afgelopen woensdag bespraken we in de gemeenteraad een motie van Student & Stad om studenten een energiecompensatie te geven. Volgens meneer Bosch van Student & Stad is dat de juiste weg. Ik heb me toen geschaard, met pijn in het hart, achter de coalitie. Ik vertelde dat het keuzes maken in schaarste is. We moeten onze hoop vestigen op de rechter en het Rijk. Keuzes zijn niet altijd rechtvaardig, het is kiezen tussen kwaden. De vraag die op tafel ligt is hoe we het algemeen belang dienen. Wij denken dat voor deze weg te kiezen, via een resolutie via een landelijk congres, dat dit de beste manier is om hier gestalte aan te geven. VVD, D66 en ChristenUnie zouden die weg ook kunnen bewandelen. Ik weet dat de VVD bijvoorbeeld binnenkort een landelijk congres heeft.”

Was het gisteren spannend of de resolutie wel of niet zou worden aangenomen?
“Voor de duidelijkheid, ik ben niet grondlegger van deze resolutie. In onze partij hebben we heel veel jonge mensen die heel erg begaan zijn met het onderwerp. Velen van hen zijn gisteren in Nijkerk, waar het congres plaatsvond, opgestaan om dit toe te lichten. Voor mij was niet de vraag of het aangenomen zou worden, maar is het meer de vraag hoe hier gestalte aan gegeven gaat worden. Die vraag zal de komende tijd beantwoord worden.”

De vraag is hoeveel tijd er is …
“Je doelt nu op de rechtszaak die in Arnhem gespeeld heeft, aangespannen door een student uit Nijmegen. Ja, inderdaad. In Groningen is ook zo’n rechtszaak aangekondigd. En de kans is groot dat het resultaat niet anders zal zijn dan wat er in Arnhem besloten is. Maar we moeten ergens beginnen. Als je mij als fractievoorzitter op de man af vraagt wat er moet gebeuren dan vind ik dat studenten recht hebben op die energietoeslag. Dat signaal heb ik al meerdere keren gegeven. We hebben nu via het landelijk congres die boodschap heel duidelijk gemaakt. Partij breed verkondigen we nu dezelfde boodschap. En we zijn nu afhankelijk van onze eigen fractie en van andere partijen, hoe zich dit verder gaat ontwikkelen.”