Zorgen over kwaliteit drinkwater: Drentsche Aa bevat te veel gewasbeschermingsmiddelen

nieuws
Foto: Jolien Wennekers

Het drinkwater voor de inwoners van Groningen wordt ernstig bedreigd door de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in het drinkwatergebied van de Drentsche Aa. Die vrees heerst bij de raads- en de Statenfractie van D66.

Het heeft te maken met verontrustende cijfers in een recent uitgebracht rapport. Begin oktober presenteerde het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa 2022 haar eindrapport. Daaruit blijkt dat het aantal overschrijdingen van de concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het drinkwaterwingebied sterk is gestegen. Dat terwijl het programma de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen juist met 95 procent wilde terugdringen voor 2024.

Hevige regenbuien zorgden de afgelopen jaren 2021 voor een toename in het aantal overschrijdingen. Door klimaatverandering neemt het aantal stevige buien in Groningen de komende jaren waarschijnlijk verder toe. Dat stemt D66 niet tot gerustheid. “Vijftien procent van onze drinkwatervoorziening komt uit het wingebied Drentsche Aa”, aldus D66-raadslid Andrea Poelstra-Bos. “Al 140 jaar krijgen we water uit dit gebied en dat willen we graag nog minstens 140 jaar. Daarom is het belangrijk om nu in te grijpen om de drinkwatervoorziening voor onze inwoners veilig te stellen voor nu en in de toekomst.”

De gezamenlijke fracties van D66 in de gemeenteraad van Groningen en de Provinciale Staten stellen vragen aan respectievelijk het college van B&W en Gedeputeerde Staten. Beide colleges gaan, als het aan D66 ligt, op de korte en op de langetermijn actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de concentraties in het drinkwaterwingebied Drentsche Aa binnen aanvaardbare normen blijven. “Eén van de conclusies in het rapport luidt dat het belangrijk is om meer aandacht te schenken aan de ruimtelijke inrichting van het gebied,” aldus Statenlid Jurgen Elshof. “Daarom willen we weten of de provincie Groningen hierover overleg heeft met de provincie Drenthe om de noodzaak hiervan voor onze inwoners te benadrukken.”