PvdD en GroenLinks pleiten voor meer bos in en rond nieuwe woonwijken

De komende jaren neemt het woningbestand in Groningen flink toe. Meerstad wordt uitgebreid, de Suikerzijde wordt gebouwd en de Held 3 komt eraan. Het woningbestand voor dieren is echter nog veel te karig in onze gemeente, zo stellen de Partij voor de Dieren en GroenLinks.

De partijen willen daarom dat er meer bos komt binnen de gemeentegrenzen. Binnen de uitbreidingswijken moet een fors oppervlak gereserveerd worden voor bos, zo stellen de fracties. Inwoners en natuurorganisaties geven vaak het belang aan van meer bos.

“Zorg nou dat je vanaf het begin ook echt bos meeneemt in de plannen”, stelt raadslid Hans Sietsma (GroenLinks). “En leg dat alvast aan voordat je begint met het bouwen van woningen. Dan is het bos al flink gegroeid als de eerste bewoners komen. Zo’n bos is ook echt wat anders dan een parkje hier en daar.” Raadslid Bart Hekkema vult aan: “In het landelijk gebied kan de aanplant van (voedsel)bossen een nieuw verdienmodel zijn voor boeren. Het kan hen helpen in de stikstofcrisis. Ook de windschermfunctie van een bos kan belangrijk zijn voor een boerenbedrijf.”

Bos in kom A7 bij Engelbert en Middelbert

De twee partijen hebben ook meteen een perceel op het oog voor de aanleg van een bos. Sietsma: “Inwoners van de MEER-dorpen hebben een prachtige plan om een groot bosperceel aan te leggen in de kom van de A7. Dat zou geluid van de weg tegenhouden en het zicht op de weg en mogelijke windmolens bij Rode Haan wegnemen. Wij steunen hen graag in dat doel.”

Geld hoeft het probleem niet te zijn, benadrukken de partijen. De provincie heeft de subsidieregeling ‘Bos en Hout’, die hiervoor gebruikt kan worden.