Gemeente presenteert sluitende begroting en investeert fors; maar vreest toekomstige tekorten

Het gemeentebestuur van Groningen heeft vrijdagmiddag opnieuw een sluitende begroting aangeboden aan de gemeenteraad. Komend jaar kiest de gemeente voor een aantal forse investeringen, ondanks een gebrek aan financieel perspectief op de lange termijn.

De gemeente heeft volgend jaar bijna 1,2 miljard euro te besteden, bijna elf miljoen euro meer dan vorig jaar. De gemeente stelt dan ook dat ze erin is geslaagd om zowel de ‘noodzakelijke en gewenste investeringen’  van een dekking te voorzien. Het college houdt echter wel een ‘behoedzaamheidsbuffer’ achter de hand. Het gemeentebestuur stelt dat te doen, omdat er veel onduidelijkheid bestaat over inkomsten van het Rijk na 2026.

Volgens het college wordt de financiële positie van de gemeente Groningen daarnaast beïnvloed door een aantal landelijke ontwikkelingen. Slepende discussies met het Rijk over de middelen voor de uitvoering van de jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet aan de ene kant en nieuwe taken voor de gemeente (uitvoering Klimaatakkoord, invoering Omgevingswet) aan de andere. “Zonder adequate rijksfinanciering zal het steeds moeilijker worden om de gemeentelijke dienstverlening op orde te houden”, schrijft het college.

Tekst gaat verder onder de foto

Forse investeringen

Ondanks dat doet de gemeente komend jaar een aantal forse investeringen. De fysieke en sociale investeringsagenda blijft overeind en grote aanvullende bezuinigingen worden vermeden. Er wordt extra ingezet op het versterken van de schuldhulpverlening door een pauzeknop in te stellen. Om inwoners met inkomensarmoede te ondersteunen wordt daarnaast de toetsperiode van de individuele inkomenstoeslag van 5 naar 2 jaar verkort en voor de kwijtschelding afvalstoffenheffing van 3 naar 2 jaar.

Daarnaast investeert het gemeentebestuur fors in stroomlijning van gemeentelijke organisaties, zoals WIJ Groningen. Dit is volgens het college een investering voor de langere termijn. De organisaties moeten ‘staan’ voor 2027, als de financiering van de gemeente vanuit het Rijk niet blijkt te zijn.

“Deze investeringen zijn, in de herstelperiode als gevolg van de coronacrisis, de effecten van de oorlog in Oekraïne, de stijging van energieprijzen en de verminderde koopkracht, hard nodig”, aldus wethouder Financiën Mirjam Wijnja. “Het college wil haar inwoners en ondernemers ondersteunen in deze tijden en daarnaast toekomstbestendig investeren.”

Investeringen in groen

Naast haar linkse karakter, laat het college ook haar groene zijde duidelijk spreken in de begroting. Er wordt geïnvesteerd in een klimaatbestendige en CO2-neutrale gemeente, door in wijk- en dorpsvernieuwingen meer groen toe te voegen en meer ruimte te maken om elkaar te ontmoeten, te spelen en te recreëren. Ook bij grote bouwkundige projecten in de binnenstad wordt ingezet op meer groen en minder steen.

Samen met de corporaties wordt ook geïnvesteerd in het verduurzamen van bestaande woningen en om de energielasten direct naar beneden te brengen, worden inwoners geholpen met verduurzaming met behulp van energiecoaches en duurzaamheidsleningen. In totaal verwacht de gemeente dat 2023 tussen de 1.450 tot 1.650 woningen op gaat leveren.