Gemeenteraad beslist dat windroos Grote Markt verplaatst kan worden

nieuws
Foto: Peter Troudes

Een motie van de Stadspartij 100% voor Groningen, PVV en Partij voor het Noorden om de windroos op de huidige plek op de Grote Markt te behouden kon woensdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering niet op een meerderheid rekenen.

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “De komende periode wordt de Grote Markt heringericht, waarbij de windroos verplaatst gaat worden naar het gedeelte waar de bomen komen te staan. Wij vinden dat je de windroos vanuit historisch perspectief niet moet verplaatsen. Daar komt bij dat in 1995, bij vijftig jaar bevrijding, een koker is begraven, precies onder het hart van de windroos, die pas op 5 mei 2995 opgegraven mag worden. Dat is notarieel vastgelegd. Uit berichten in de media begrijpen wij dat de kunstenaar ook helemaal niet op de hoogte is gebracht van de verhuizing.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “In het inrichtingsplan komt de term ‘windroos’ 24 keer voor”
Raadslid Benni Leemhuis (GroenLinks): “We hebben hier eerder over gedebatteerd. Ik heb de stukken van toen er bij gezocht, en uit het inrichtingsplan blijkt dat de term windroos 24 keer voor komt. Hoe kan het dat dit door de indieners van de motie over het hoofd is gezien? En is deze discussie nodig als de initiator vindt dat de verhuizing van de capsule prima is?”

Sijbolts: “Het heeft een symbolische waarde”
Sijbolts: “Hoe we dit hebben kunnen missen? Ik herinner mij dat het een verhit debat is geweest, waarbij wij als fractie de focus ergens anders hebben neergelegd. Nu is het de erfgoedvereniging die de verplaatsing een historische blunder noemt. Je hebt het over een capsule die daar begraven is ten tijde van vijftig jaar bevrijding. Ik denk dat het belangrijk is dat we de symbolische waarde op deze huidige plek behouden. En een symbolische waarde kun je nu eenmaal niet verhuizen.”

Wethouder Van Niejenhuis: “Windroos is in het verleden vaker verplaatst”
Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Wij ontraden deze motie. In de plannen voor de Grote Markt hebben we de windroos gezien ook als een heel belangrijk element, waarbij de windroos in de nieuwe plannen eigenlijk nog een belangrijkere plek gaat krijgen. Ik betwijfel ook de conclusie van Heemschut of er sprake is van een historische blunder, omdat de windroos in het verleden wel vaker is verplaatst. De huidige steentjes die om de windroos heen zitten, die zullen hergebruikt worden. Daardoor zijn we ook duurzaam bezig.”

Uiteindelijk stemden 34 raadsleden tegen de motie, 7 raadsleden stemden voor. Daarmee werd de motie verworpen.

Deel dit artikel: