‘Doden steenmarters Paddepoel-Koningslaagte leverde hoogste aantal grutto’s in 15 jaar op’

nieuws
Foto: Iskulikov via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De pilot ‘steenmarterbeheer’ in de Koningslaagte en Paddepoel heeft een positief effect gehad op het broedsucces van grutto’s in de weidevogelgebieden. Dat meldt Het Groninger Landschap donderdagmiddag.

Volgens het landschap was het broedsucces van de grutto in het weidevogelgebied Paddepoel vorig jaar hoger dan in de afgelopen vijftien jaar.

Het doden van de steenmarters is volgens het Groninger Landschap een ‘laatste redmiddel’ om de gruttokuikens in de Koningslaagte en Paddepoel te beschermen. Hoge waterpeilen, kruidenrijk en ongemaaid grasland en hekken om de roofdieren te weren, hebben de afgelopen jaren te weinig geholpen. Daarom besloot het landschap vorig jaar om, bij wijze van proef, steenmarters te gaan vangen in de weidevogelgebieden. Deze pilot is inmiddels verlengd.

Het vangen van steenmarters in de gebieden is niet onomstreden. Met name de Partij voor de Dieren maakte zich vorig jaar hard tegen het besluit van de provincie om opnieuw toestemming te geven voor het doden van de roofdieren. De Partij droeg toen onder meer aan bang te zijn dat andere roofdieren naar het gebied zouden komen om de kuikens en de eieren van de grutto’s op te eten.

Maar de stevige maatregelen blijven nodig, schrijft het Groninger Landschap. “Omdat uitbreiding van weidevogelgebieden een kwestie van lange adem is, is actief predatiebeheer de laatste maatregel die wordt ingezet.”

Deel dit artikel: