Coalitieakkoord en nieuwe wethoudersploeg gemeente Groningen gepresenteerd

In het Floreshuis werd maandagochtend het beoogde gemeentebestuur voor Groningen gepresenteerd. Onder de titel ‘Het begint in Groningen: voor wat echt van waarde is’ zitten GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie de komende vier jaar aan het roer, met acht wethouders.

Formateur Mattias Gijsbertsen overhandigde het akkoord aan burgemeester Schuiling, na uitleg over de inhoud van het akkoord en de presentatie van de wethoudersploeg.

Wethouders Carine Bloemhoff (PvdA), Philip Broeksma (GroenLinks) en Inge Jongman (ChristenUnie) blijven zitten op de post die ze de afgelopen vier jaar hadden, met vrijwel dezelfde portefeuille.  Nieuwe gezichten in de wethoudersploeg zijn Mirjam Wijnja (GroenLinks), Kirsten de Wrede (PvdD) Eelco Eikenaar (SP), Rik van Niejenhuis (PvdA) Manouska Molema (GroenLinks).

Manouska Molema komt van Overijssel naar Stad: ‘Spannend maar erg leuk’

De laatste naam is voor de meeste Groningers een onbekende. Molema was tot nu toe Statenlid in Overijssel. De in Oldenzaal woonachtige Molema komt naar Groningen voor een wethouderspost met de portefeuille Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Zorg & Veiligheid, Integratie & Emancipatie, Asielzaken en Evenementen.

“Ik wil heel graag bijdragen aan het algemeen belang”, aldus de enige beoogde wethouder die niet uit Groningen komt. “Mijn portefeuille gaat heel erg over het bestaansrecht van mensen en ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. En samen met deze coalitie voel ik me daar heel erg in thuis.”

Molema stelt het wel spannend te vinden om in een nieuwe stad aan het werk te gaan. “Maar dat mag ook en eigenlijk is het ook wel leuk om iedereen beter te leren kennen.”

Nu is Molema nog Statenlid voor GroenLinks in Overijssel, maar de kersverse wethouder komt zo snel mogelijk met haar gezin naar Groningen voor haar nieuwe baan. “We hebben twee jonge kinderen en we kijken er naar uit om hier naartoe te komen. Groningen voelt heel warm en de mensen zijn fijn”, vertelt Molema over haar nieuwe werkplek. “En de eierbal, die ken ik al!”

Acht wethouders

Groningen gaat van zeven naar acht wethouders. Volgens Gijsbertsen is dat niet alleen een gevolg van het aantal partijen wat in de coalitie zit: “Er zijn meer wethouders nodig door bestuurlijke druk, maar ook omdat wethouders de verbinding moeten hebben met de bewoners. Wethouders moeten bestuurlijk aanwezig zijn”

Een volledig overzicht van de portefeuilles van alle wethouders is onderaan dit bericht te vinden.

Pijlers onder akkoord

Volgens formateur Gijsbertsen staat de nieuwe coalitie voor ‘een overheid die inwoners vertrouwt, die de regie neemt waar dat nodig is, zodat alle Groningers bestaanszekerheid en gelijke kansen hebben en de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn.’  Dat vertaalt zich vooral in meer activiteit van de overheid en minder marktwerking. “Publieke regie”, aldus Gijsbertsen.

Het nieuwe gemeentebestuur gaat sterk inzetten op bestaanszekerheid en gelijke kansen. Mensen met de laagste inkomens krijgen verlichting door de individuele inkomenstoeslag eerder toe te kennen: na twee jaar in plaats van na vijf. Ook wordt de afvalstoffenheffing voor de laagste inkomens na twee jaar kwijtgescholden in plaats van na drie jaar. Mensen die al schulden hebben kunnen op een ‘pauzeknop’ drukken. Daarnaast verhoogt het nieuwe college het aantal basisbanen van 50 naar 250.

Daarnaast wil het college 2.500 extra sociale huur- en koopwoningen bouwen, naast ‘groene en eerlijke groei’ van de gemeente in het algemeen. Minder energieverbruik, meer duurzame energie en meer betaalbare woningen voeren daarbij de boventoon. Activiteiten voor de energietransitie en bijbehorende fondsen en subsidies worden onder gebracht in een gemeentelijk energiebedrijf.

Noordelijke wijken (en De Wijert) staan komende vier jaar voorop

Het akkoord en de wethouders werden niet voor niets gepresenteerd in het Floreshuis. De aanpak van de noordelijke wijken moet sneller, vindt de nieuwe coalitie. De wijkvernieuwing wordt verbreed naar Vinkhuizen, Paddepoel, de Oosterparkwijk en Lewenborg. Voor deze wijken komt meer geld beschikbaar.

Financiën

Volgens Gijsbertsen is de financiële situatie van de gemeente Groningen met name aan het eind van de komende bestuursperiode van de coalitie onzeker: “Het venijn zit in de staart. Vanaf 2026 is er minder geld beschikbaar vanuit de rijksoverheid. Dan is er echt werk aan de winkel.”

Voorlopig zijn de financiën wel sluitend. De lasten worden niet verzwaard richting huishoudens en het nieuwe gemeentebestuur gaat de OZB dan ook niet opnieuw verhogen.

De wethouders en hun portefeuilles:

V.l.n.r Philip Broeksma, Manouska Molema, Kirsten de Wrede, Koen Schuiling, Mirjam Wijnja, Carine Bloemhoff, Rik van Niejenhuis, Inge Jongman en Eelco Eikenaar – Foto: Rieks Oijnhausen

Mirjam Wijnja (GroenLinks)

Financiën, Groen & Klimaatadaptatie: 1e loco-burgemeester Financiën, P&O, Gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing, Beheer en onderhoud, Groen & Klimaatadaptatie, Wijkwethouder Binnenstad

Carine Bloemhoff (PvdA)

Onderwijs, Werk & Economie: 2e loco-burgemeester Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Economische Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Toerisme & Recreatie, Haven & Marktwezen, Wijkwethouder Oude Wijken

Kirsten de Wrede (PvdD)

Dieren, Eiwittransitie, Natuur & Cultuur: 3e loco-burgemeester Landbouw & Platteland, Eiwittransitie, Natuur & Ecologie, Dieren, Circulaire Economie, Cultuur, Dorpswethouder Haren en omgeving

Eelco Eikenaar (SP)

Wijken, Zorg & Inkomen: 4e loco-burgemeester, Sociale Wijkvernieuwing, Zorg & Wonen, Huishoudelijke hulp, Armoede, Inkomen & Schulden Accommodatiebeleid, Wijkwethouder West

Inge Jongman (ChristenUnie)

Zorg, Opvang, Sport & Versterking: 5e loco-burgemeester Zorg & Welzijn, Beschermd Wonen & Opvang, Ouderen, Sport & Bewegen, Versterking & Herstel, Dorpswethouder Ten Boer en omgeving

Philip Broeksma (GroenLinks)

Energie & Duurzame Mobiliteit: 6e loco-burgemeester, Energietransitie, Verkeer & Vervoer, Publieke dienstverlening & ICT

Rik van Niejenhuis (PvdA)

Wonen, Wijken & Ruimtelijke Ordening: 7e loco-burgemeester, Ruimtelijke ordening, Wonen, Fysieke Wijkvernieuwing, Grondzaken Maatschappelijk vastgoed, Wijkwethouder Oost

Manouska Molema (GroenLinks)

Jeugd, Gezondheid & Diversiteit: 8e loco-burgemeester, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Zorg & Veiligheid, Integratie & Emancipatie, Asielzaken, Evenementen, Wijkwethouder Zuid