“Entreeprijs Bevrijdingsfestival is jammer, maar verantwoordelijkheid ligt niet op onze schouders”

nieuws
Foto: Bevrijdingsfestival Groningen

Het Stadsbestuur noemt het jammer dat er dit jaar een entreeprijs geheven wordt voor het Bevrijdingsfestival, maar zegt tegelijkertijd dat de verantwoordelijk hiervoor niet bij de gemeente ligt.

Dat liet wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) van Evenementen woensdag weten tijdens het Politieke Vragenuur op vragen van fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA. “Het Bevrijdingsfestival in Groningen is het enige festival in Nederland dat straks op 5 mei entree gaat heffen”, zegt Bushoff. “De voltallige gemeenteraad geeft aan dat het juist nu belangrijk is om stil te kunnen staan bij vrede en vrijheid, dat het belangrijk is dat kunst en cultuur op deze dag voor iedereen toegankelijk is en tot slot, het is de charme van het Bevrijdingsfestival. Dat iedereen er naar toe kan gaan. Met het heffen van een entreeprijs kom dat onder druk te staan.”

Wethouder Chakor: “We zien graag een open en toegankelijk Bevrijdingsfestival”
Wethouder Chakor: “Als College sluiten we ons aan bij uw opvatting. Wij zien graag een open en toegankelijk Bevrijdingsfestival, waarbij de dikte van de portemonnee niet belangrijk is. Uit gesprekken blijkt echter dat de organisatie tegen grenzen aan loopt. De evenementensector is door de coronacrisis keihard geraakt. Twee jaar lang zijn er geen inkomsten geweest waardoor het vet van de botten is. Tegelijkertijd wordt men geconfronteerd met sterk gestegen kosten. En dat geldt voor meer festivals. In Groningen wordt een entreeprijs geheven, andere festivals kiezen er voor om in te dikken in het programma of om het podium kleiner te maken. Andere festivals weten nog niet of ze het door kunnen laten gaan. In Groningen heeft men er voor gekozen om niet in te teren op kwaliteit, en om te kiezen voor een entreeprijs.”

“Als gemeente hebben we 84,5 duizend euro subsidie, dat is heel fors”
Chakor geeft aan dat ze het liever anders had gezien: “De entreeprijs is uit noodzaak geboren. Daar moet ik wel bij zeggen dat de keuze hiervoor aan het festival is. Wij maken die keuze niet. Het festival gaat over haar eigen bedrijfsvoering. Dat maakt het ook vervelend dat dit op ons bordje terecht komt. Ook omdat we als gemeente al een hele grote bijdrage leveren in het voortbestaan van het festival. Zo hebben we een subsidie van 84,5 duizend euro gegeven en hebben we er voor gezorgd dat mensen met een Stadjerspas gratis naar binnen mogen. Als je dat vergelijkt met de subsidie die de provincie en andere gemeenten in onze provincie geven, dan is dat fors. Daarnaast faciliteren wij ook als gemeente het toezicht en het beperken van de overlast.”

“Het festival is voor de hele provincie”
“Want voor de duidelijkheid, het gaat om het festival dat voor de hele provincie Groningen bedoeld is. Het is niet ons festival, het is het festival dat binnen onze gemeentegrenzen plaatsvindt. Ik zie geen mogelijkheid voor extra ondersteuning, wat we wel kunnen doen is het onder de aandacht brengen bij andere partijen, bijvoorbeeld bij de provincie Groningen en ook bij de Rijksoverheid.”

Julian Bushoff (PvdA): “Wat kunnen we doen om de toegangsprijs van tafel te halen?”
Bushoff: “Maar als ik u goed begrijp, iedereen die zo naar het festival kan gaan, dat punt staat nu onder druk. Ik kan me heel goed voorstellen dat iedereen het heel lastig heeft. Maar feit is wel dat alleen Groningen een entreeprijs heft. Wat kunnen we doen om de toegangsprijs van tafel te halen? Moet de provincie meer geld bijdragen? En wanneer wilt u het onder de aandacht brengen? Toch niet pas na 5 mei?”

Wethouder Chakor: “Brief wordt nog deze week verstuurd”
Chakor: “De zorgen die u uit, die herkennen wij. En als gemeente geven wij een forse subsidie. De provincie draagt 15.000 euro bij en dit jaar incidenteel nog eens 30.000 euro. Als gemeente geven wij een hoge subsidie omdat wij het festival heel belangrijk vinden. De brief waarmee wij dit probleem onder de aandacht willen brengen, die wordt nog deze week verstuurd.”

Bushoff: “Als de brief verstuurd wordt, dan zou ik graag willen zien dat de raad deze ook ontvangt, inclusief de antwoorden die binnen komen. Daarnaast wil ik weten wat wij als gemeente kunnen doen om de ticketprijs van tafel te kunnen halen.”

Wethouder Chakor: “Afhankelijk van landelijke beweging”
Chakor: “Zoals ik al aangaf vind ik dat deze verantwoordelijkheid niet op onze schouders ligt. Het rijk is aan zet. De vraag die centraal staat is of je een prijskaartje wilt hangen aan de vrijheid die we hebben. Maar daarbij ben je wel afhankelijk van een landelijke beweging. Daar komt bij dat we nu doen alsof dit nieuw is, maar dat is niet zo. Ik wil u mee terug nemen naar 2019 toen Bevrijdingsdag regenachtig verliep. Als organisatie verlies je dan gewoon omdat je veel minder drankjes verkoopt dan wat je begroot hebt. Dan zit je echt met een gat in je broek. Dus mijn voorstel is om te wachten op de reactie van het Rijk en dat we als raad even pas op de plaats maken.”