Afscheid van raadsleden: ‘Vertrek van Statler & Waldorf, Koninklijk lintje en een beetje Coldplay’

nieuws
Foto: still uit stream

In de gemeente Groningen is dinsdag afscheid genomen van 22 raadsleden. Zij werden door burgemeester Koen Schuiling (VVD) tijdens een bijzondere vergadering in het zonnetje gezet.

“We hebben een raadsperiode achter ons liggen waarin er veel gebeurd is”, vertelt Schuiling aan het begin van de vergadering. “We begonnen met 45 raadsleden in een nieuwe gemeente na een herindeling. Eind 2019 mocht ik uw voorzitter worden. En we kregen te maken met de coronacrisis. Per slot van rekening op een cruciale avond, door u als raad zelf georganiseerd, waarbij er gesproken zou worden over de gevolgen van aardbevingen, ging het land in lockdown. Een periode waarbij we ons realiseerden dat gezondheid geen vanzelfsprekendheid is en waarbij het raadswerk onder moeilijke omstandigheden gerealiseerd moest worden.”

Beeldje en gedicht
Na de verkiezingen van twee weken geleden blijkt dat er 22 raadsleden niet terugkeren in de nieuwe raad. Al deze raadsleden ontvingen een beeldje van Harro Nikkels dat in de afgelopen periode vervaardigd is bij het Atelier Museumtechnische Werken. Daarnaast ontvingen alle 45 raadsleden een ingelijst gedicht gemaakt door stadsdichter Myron Hamming, dat hij in het begin van de vergadering voordroeg.

Ton van Kesteren (PVV)
Er werd dinsdag afscheid genomen van raadsleden die eigenlijk nog wel door hadden gewild, van raadsleden die zelf hadden aangegeven te willen stoppen omdat het werk te zwaar was en van raadsleden die er voor hadden gekozen om het stokje over te dragen. In die laatste categorie hoort de naam van Ton van Kesteren van de PVV thuis. Van Kesteren combineerde het raadswerk de afgelopen jaren met het werk in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. In de nieuwe raad neemt Dennis Ram de plek van Van Kesteren in. “Je hebt de afgelopen jaren het PVV geluid laten horen, waar je ook heel standvastig in was. In je bijdragen ging het vaak over de linkse klimaatobsessie. Je was heel creatief in het gebruik van de Nederlandse taal om voor dit woord ook allerlei synoniemen te bedenken. En ook als er een onderwerp op de agenda stond dat niet met het klimaat te maken had, wist je er een link mee te maken.”

Nick van Nieuwenhuijsen (GroenLinks): “Je ergerde je aan het langs elkaar heen praten”
Bij politici die het raadswerk zwaar is gevallen gaat het onder andere over Nick Nieuwenhuijsen van GroenLinks. “Je was een energieke aanwinst, je ging er vol voor en je kwam op voor mensen die daar zelf niet zo goed in zijn. Je zette je in voor de opvang van kinderen die gevlucht waren uit Syrië, en je ergerde je aan het langs elkaar heen praten in de gemeentepolitiek. Je hebt aangegeven dat het raadslidmaatschap je zwaar is gevallen. Een krachtenveld, waarbij iedereen iets van je wil. Of zoals je zelf de Britse band Coldplay citeerde: Nobody said it was easy.”

René Bolle en Herman Pieter Ubbens (CDA): “De nestor kende jullie de Statler & Woldorf-troffee toe”
Afscheid werd er ook genomen van René Bolle en Herman Pieter Ubbens, beide van het CDA. “Het Konings koppel. Of zoals Jalt de Haan vorige week tijdens het duidingsdebat zei, de beste CDA-raadsleden die Groningen de laatste acht jaar heeft gehad. Ja, die jongen weet wat overdrijven is. Twee jaar geleden kende de Nestor van deze raad jullie nog de mopperprijs toe, de Statler & Waldorf-troffee, omdat jullie je in woord, mimiek en gebaar prima wisten te roeren.”

Koosje van Doesen (D66) en Jan Visser (GroenLinks): “Een enorme bak kennis verlaat de raad”
Ook twee ervaren rotten uit de fracties van GroenLinks en D66 keren niet terug, Koosje van Doesen en Jan Visser. Schuiling over Visser: “Je was een vergadertijger met een nestor-achtige uitstraling. Je eerste bijdrage ging over de herindelingsverkiezing en de lage opkomst. Je hield een pleidooi voor het herstel van vertrouwen, om mensen meer te betrekken bij de politiek. Daar heb je de afgelopen jaren erg je best voor gedaan.” Het laatste jaar wisselde Visser het voorzitterschap in toerbeurt af met Koosje van Doesen. Schuiling over Van Doesen: “Jij was in 1987 al actief in de politiek. Met je vertrek, vertrekt een enorme bak kundigheid en kennis uit onze gemeenteraad. Je was altijd positief en constructief, iemand die de gezonde cultuur bewaakte. Dat is belangrijk voor de raad. Dat gaan we missen.”

Wim Koks (SP): “Je maakte je sterk om de vergaderingen begrijpelijk te houden”
Een ander markant iemand die niet terugkeert in de raad is Wim Koks van de SP. “Toen ik burgemeester werd, en ik kennismaakte met alle raadsleden, vroeg jij aan mij, ken je me nog? Ik zei, wat denk je zelf? Sinds 2014 zit je in de raad, en je paste prima in de oppositie. Daarvoor zette je je in voor de dak- en thuislozen, waar we elkaar ook van kenden. Je hebt je ingezet voor mensen die niet zo veel geluk hebben gehad in hun leven. Tijdens de raadsperiode heb je je sterk gemaakt om geen Engelse en moeilijke woorden te gebruiken. Mensen buiten de raad moesten het ook kunnen begrijpen, was je opvatting.”

Daarnaast werd er afscheid genomen van Sander Claassen (D66), Ido Venhuizen (D66), Bob de Greef (SP), Jurrie Huisman (SP), Petra Brouwer (GroenLinks), Martijn van der Glas (GroenLinks), Diederik van der Meide (PvdA), Jan Pieter Loopstra (PvdA) Krista Boogaard (PvdA), Gerben Brandsema (ChristenUnie), Tessa Moorlag (ChristenUnie), Peter Rebergen (ChristenUnie), Geeske de Vries (VVD), Jasper Boter (VVD) en tot slot van René Staijen (Stadspartij).

René Staijen (Stadspartij): “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd …”
Voor Staijen was er een verrassing. “Je was een onbekende toen je hier in de gemeenteraad kwam zitten. Maar in de oude gemeente Ten Boer was je helemaal geen onbekende, en in Woltersum was je zelfs wereldberoemd. Sinds 2008 was je al raadslid voor Algemeen Belang Ten Boer. Je bent voorzitter geweest in Ten Boer waarbij je te boek stond als streng, en je geroemd werd om je dossierkennis en je liefde voor cijfers. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”

Woensdag vindt de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats.