Gemeente ontvangt ruim 2.000 reacties tijdens Week van het Afval

nieuws
De eerste resultaten van de Week van het Afval werden afgelopen weekend besproken in Forum Groningen. Foto: Marleen Annema

De Week van het Afval, die afgelopen week in Groningen werd gehouden, heeft veel ideeën opgeleverd. Dat laat de gemeente Groningen dinsdag weten.

Het initiatief werd vorige week afgetrapt in Forum Groningen. Afgelopen weekend eindigde het op Let’s Gro. In de tussenliggende dagen werden inwoners online en offline uitgedaagd om met tips te komen hoe afval voorkomen kan worden en hoe het beter gescheiden kan worden. Op Let’s Gro werden in een talkshow de eerste resultaten besproken, en werd ook vooruitgeblikt. Opvallendste conclusie was dat bewoners denken het goed te doen, maar dat er nog veel winst is te behalen.

Plastic apart inzamelen
Daarnaast bleek dat veel bewoners er in hun tips op aandringen om plastic apart in te zamelen. Daarvan zegt de gemeente dat dit al gebeurt via een zogeheten nascheiding, wat effectiever en goedkoper is. Ook blijkt er regelmatig sprake te zijn van misverstanden, want welk afval moet nu waar in? Daarop laat de gemeente weten dat er inmiddels is ingezet op meer communicatie via bijvoorbeeld de app Afvalwijzer Groningen.

Tweeduizend reacties
Tijdens de Week van het Afval vond ook een afvalchallenge plaats en trok een afvalbar van wijk naar wijk en van dorp naar dorp. Bij de afvalbar werden gesprekken gevoerd en konden vragenlijsten ingevuld worden. Deze vragenlijst was ook online beschikbaar. Uiteindelijk kwamen er bij de gemeente ongeveer tweeduizend reacties binnen. De gemeente laat weten positief verrast te zijn door de betrokkenheid en de interesse in het onderwerp.

Afvalvrije gemeente
De Week van het Afval komt voort uit een motie van de gemeenteraad. In de motie vraagt de raad om in gesprek te gaan met bewoners over het afvalbeleid. In de komende weken wordt de informatie verwerkt. Rond de jaarwisseling wordt dit teruggekoppeld naar de gemeenteraad. De resultaten zullen gebruikt worden bij de ontwikkeling van een afvalbeleid, met als doel om in 2030 een afvalvrije gemeente te zijn.