Beeld over ontvreemd Joods bezit in WO2 incompleet; gemeente wacht op vervolgonderzoek

Volgens Koen Schuiling valt nog niet met zekerheid te zeggen hoeveel en welke Joodse bezittingen tijdens de Tweede Wereldoorlog ten onrechte zijn ontvreemd in de gemeente Groningen. De burgemeester wacht, net als de rest van het gemeentebestuur, op een vervolgonderzoek om hier meer duidelijkheid in te scheppen.

De burgemeester was afgelopen woensdag aanwezig bij de presentatie van ‘Lege Plekken’, een eerste, onafhankelijk onderzoek naar de omgang van de gemeente met Joods vastgoed en het rechtsherstel daarvan na de Tweede Wereldoorlog. Eerder deden andere gemeentes al een soortgelijk onderzoek en verschillende fracties binnen de gemeenteraad van stelden vervolgens voor om ook in Groningen naar deze zaken te kijken.

Volgens Schuiling hecht het Groningse college er aan om dit onderwerp ook in een bredere context te kunnen bezien. Het gemeentebestuur wil daarnaast uit een vervolgonderzoek opmaken hoe de brede Groningse samenleving omging met de Joodse
oorlogsslachtoffers tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog.

Het vervolg onderzoek moet in het voorjaar van 2022 klaar zijn. Dit wordt vastgelegd in een boek. “Zodra ook deze tweede fase van het onderzoek is afgerond, kunnen wij een bestuurlijke duiding en reactie formuleren op dit belangrijke onderwerp”, zo stelt Schuiling.

Deel dit artikel: