SP: Brief burgemeester Vindicat-incident is treurig klein eerste stapje met fluwelen handschoenen

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De brief van burgemeester Koen Schuiling aan de gemeenteraad over het Vindicat-incident wordt door de SP omschreven als een treurig eerste stapje. De PvdA noemt de eerste stappen van de burgemeester goed.

“Het is een heel klein eerste stapje”, reageert fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP. “Het is heel goed dat de burgemeester een groot feest voor aanstaande vrijdag verboden heeft, maar wat ons als fractie betreft gaat het niet ver genoeg. Feesten voor de komende tijd moeten allemaal geschrapt worden, de accreditatie moet ingetrokken worden en er moet actief beleid gevoerd gaan worden om een einde te maken aan Vindicat in de binnenstad. Wat hier gebeurt is dat het andere studenten in de stad schaadt die zich wel gedragen. Maar het schaadt ook buschauffeurs. En vergeet niet de omwonenden van het Vindicat-gebouw, die erg veel overlast ervaren.”

Burgemeester: grensoverschrijdend gedrag aanpakken
Maandag aan het einde van de middag stuurde de burgemeester een brief aan de gemeenteraad. Daarin schrijft hij dat de komende periode bekeken wordt welke stappen gezet kunnen worden om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst aan te pakken, waarbij het om een verdergaande cultuurverandering binnen de vereniging gaat. Schuiling vindt dat de komende tijd gebruikt moet worden om goede afspraken te maken over het gedrag bij toekomstige evenementen. Daarbij is allereerst Vindicat aan zet.

SP: tienpuntenplan
“Wat ik van de reactie van de burgemeester vind?” vraagt Dijk. “De afgelopen dagen heeft de burgemeester al laten weten dat hij in gesprek wil. Het in gesprek gaan ademt deze brief ook uit. Deze studentenvereniging wordt met fluwelen handschoenen behandeld. Er is ook niemand in de stad die zo makkelijk in gesprek kan gaan met de burgemeester als Vindicat. Deze reactie is een heel treurig eerste stapje. We hebben het nu over het zoveelste incident. Een incident waarbij hardwerkende buschauffeurs en overige reizigers geïntimideerd zijn. Wanneer is het eens genoeg? Komende woensdag presenteren wij ons tienpuntenplan wat er wat ons betreft met Vindicat moet gebeuren. En dat gaat van het intrekken van de horecavergunning van het pand aan de Grote Markt, het niet meer feesten mogen organiseren op gemeentelijk terrein, tot het laten verwijderen van de vereniging uit de binnenstad.”

PvdA: “Goed dat we als gemeenteraad het gesprek aan gaan”
Er vindt nog een debat over het Vindicat-incident plaats. “Ik denk dat het heel goed is dat we het gesprek, dat we in de komende tijd deze discussie, als gemeenteraad aan gaan. Wij steunen dat ook”, vertelt fractievoorzitter Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid. “Als fractie willen we de brief van de burgemeester nog even goed bestuderen, en aan de hand van het feitenrelaas willen we bekijken hoe we het debat in gaan. Een eerste reactie is en blijft dat wat zich heeft voorgedaan onacceptabel is. Hoewel ik heb begrepen dat er relatief weinig materiële schade aan de bussen is, moet alle schade die er wel is, volledig verhaald worden. Maar de intimidatie van buschauffeurs en passagiers is het ergste en kan absoluut niet voor de beugel.”

PvdA: “Logisch dat burgemeester een groot feest verbiedt”
“En dat brengt me bij mijn laatste punt, dat iedere vereniging en alle Groningers zich gewoon een beetje fatsoenlijk dienen te gedragen en normaal en met respect elkaar behandelen. Dan blijft Groningen de geweldige studentenstad die het is. Als dat niet lukt, dan accepteren we dat als gemeente niet. En dan heb ik het ook over een gebrek aan zelfcorrigerend vermogen. Dat er een aantal studenten over de schreef gaat, en dat niemand dan zegt, jongens kappen nou. Het is dan ook heel logisch dat de burgemeester gezegd heeft dat een groot feest voor komende vrijdag niet door kan gaan. En bij toekomstige evenementen moet er gekeken worden of de veiligheid wel gewaarborgd kan worden.”

Stadspartij: “Fijn dat er nu een duidelijk feitenrelaas is”
De Stadspartij is blij met de brief van de burgemeester. “We hebben nu een duidelijk en fijn feitenrelaas van wat zich precies heeft afgespeeld”, vertelt fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “Het is ook goed dat er acties zijn aangekondigd. Op korte termijn dat er een feest bij Kaap Hoorn is afgelast, en dat er ondertussen ook gesproken gaat worden over de verandercultuur bij Vindicat. Want dat is wat er moet gebeuren hè? Er moeten veranderingen komen.”

Stadspartij: “Extra raadsvergadering wordt waarschijnlijk een interpellatiedebat”
Afgelopen weekend werd duidelijk dat er een meerderheid in de gemeenteraad was voor een extra raadsvergadering: “Het lijkt er nu op dat het een interpellatiedebat gaat worden dat een week later plaatsvindt. Door het feitenrelaas van de burgemeester is de hitte wat verdwenen, is het wat bekoeld. Dus op dit moment neigt het dat we het gaan bespreken tijdens een interpellatiedebat. Maar ik weet niet precies hoe het er nu voor staat, want door de storing bij WhatsApp verloopt de communicatie wat stroef.”

Maandagavond werd duidelijk dat Vindicat besloten heeft om alle geplande evenementen de komende tijd te cancelen. “Dat is een heftig besluit”, reageert Sijbolts. “Maar ik denk dat het wel verstandig is, gezien alle tumult.”

Deel dit artikel: