Dorpsvereniging Scharmer wil geen Skaeve Huse: “Gemeenteraad, doe het niet”

nieuws

Als laatste redmiddel om het woonproject Skaeve Huse bij Harkstede tegen te houden heeft de dorpsvereniging Scharmer een brief gestuurd aan de Groningse gemeenteraad. In de brief de duidelijke oproep aan de raadsleden om het project af te wijzen.

“Er is al heel veel over gezegd”, vertelt voorzitter Albert Bakker van de dorpsvereniging. “Nadat duidelijk was geworden dat het Stadsbestuur van Groningen hier in de buurt een speciale opvang voor mensen met verslavingen en psychiatrische problemen wil gaan realiseren, is er een onafhankelijk onderzoek geweest. Uit dat rapport blijkt dat er grote risico’s kleven aan het huisvesten van de beoogde doelgroep op deze locatie. Wij hebben daarop gezegd, dit kan niet. Dit moet niet doorgaan. En daarom hebben we nu een brief aan de gemeenteraad gestuurd.”

Contact
De brief is de laatste strohalm. Wethouders Inge Jongman (ChristenUnie) en Roeland van der Schaaf (PvdA) hebben onlangs het Stadsbestuur al overtuigd dat de woonopvang er moet komen. Woensdag is de gemeenteraad aan zet. “Naar aanleiding van de brief die we gestuurd hebben is er nog geen contact geweest. Wij hebben de brief naar de griffie gestuurd, en zij zorgen er voor dat het bij de raadsleden terecht komt. Maar er is nog geen enkel raadslid geweest, dat even gebeld heeft om zich te laten informeren. Sowieso is het lastig om contact te krijgen met de gemeente. Het hoort denk ik bij de schaalvergroting. Vroeger waren we onderdeel van de gemeente Slochteren, en kenden we elkaar allemaal persoonlijk. Nu is de afstand zoveel groter geworden, de lijntjes zijn veel langer geworden.”

Geen vertrouwen
Scharmer is niet het enige dorp dat aan de bel heeft getrokken. “Ook het dorp Harkstede heeft een brief gestuurd, en de gemeente Midden-Groningen heeft ook afwijzend gereageerd. De uitkomsten van het rapport zijn ook ontzettend duidelijk. Er kleven erg veel risico’s aan om de mensen op te vangen op deze plek. De besluitvorming houdt de bewoners hier in het dorp ook bezig. Het is niet het gesprek van de dag, maar er wordt regelmatig over gesproken. En voor de duidelijkheid. We zijn echt niet tegen deze vorm van opvang. Maar dit is niet de plek. In de gemeente Groningen zullen er echt betere plekken te vinden zijn. De wethouders hebben laten weten verschillende beheersmaatregelen te willen nemen en een geleidelijke bewoning wil instellen. Maar daar hebben wij geen vertrouwen in.”

De gemeenteraadsvergadering vindt aanstaande woensdag plaats.