“Groningen moet zich aansluiten bij ‘Raden in Verzet'”

nieuws
Foto Evert Janse. Gemeenteraad 2020

Vijf fracties in de gemeenteraad dienen woensdag een motie in om Groningen aan te sluiten bij het landelijke initiatief ‘Raden in Verzet’. Zij willen hiermee een signaal aan de overheid geven.

De raadsfracties van GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren willen de Rijksoverheid duidelijk maken dat de financiële basis van de gemeente hersteld moet worden. “Vanuit Den Haag zijn allerlei taken overgedragen naar gemeenten,” zegt Mirjam Wijnja, raadslid van GroenLinks. “Er wordt alleen nog steeds tientallen miljoenen per jaar te weinig meegegeven om dat ook fatsoenlijk te kunnen doen.”

De gemeente vult onder meer tekorten in de jeugdzorg zelf aan, zodat haar inwoners de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat neemt een enorme hap uit de begroting, waardoor er minder ruimte overblijft om te investeren in de gemeente en haar inwoners. Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP noemt onder meer de verhuurdersheffing, de participatiewet en het Gemeentefonds.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit al jaren voor lastenverlichting, maar dit heeft nog te weinig opgeleverd. Vandaar de motie van vijf raadsfracties om zich aan te sluiten bij ‘Raden in Verzet’. Bij de VNG wordt inmiddels al besloten om taken terug te geven aan de Rijksoverheid, als voldoende ondersteuning van de gemeenten uitblijft.