Dit wordt het nieuwe gebouw van IKC aan Rummerinkhof in Haren

nieuws
Ontwerp: BDG Architecten

De gemeente Groningen heeft dinsdagochtend het ontwerp voor de nieuwbouw van de IKC Rummerinkhof in Haren bekend gemaakt. 

Uit een selectie van vier architecten heeft de gemeente Groningen, samen met het schoolbestuur, kinderopvang en Sport050, gekozen voor het ontwerp van BDG Architecten. Het schetsontwerp, wat qua materiaalkeuze, kleurgebruik en inrichting van de buitenruimte de komende maanden nog  verdere uitwerking krijgt, zal naar verwachting begin volgend jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

“Wat een prachtig ontwerp ligt er klaar; een genot voor leerlingen en medewerkers om hier straks van te mogen genieten”, aldus Carine Bloemhoff, wethouder onderwijs.

De nieuwbouw kan in de tweede helft van 2022 beginnen. Als alles volgens planning verloopt, dan is eind 2023 de nieuwbouw gerealiseerd.

Deel dit artikel: